[tab id="TabProjects" class="" button="nav-tabs"] [tab_item title="2000-2002, MCSE 2000"] Voor snel en veel kennis op het gebied van computers en netwerken ben ik met de cursus MCSE gestart.
Hiervoor had ik al een relevante werkplek waar ik de opgedane kennis toe kon passen.
In relatief korte tijd had ik al verschillende (deel)certificaten behaald zoals CompTia Netwerk Plus en MCP (Microsoft gecertificeerd deskundige). Mijn baan verloor ik na meerdere reorganisaties en vanwege de slechte economische vooruitzichten.
Met de cursus moest ik vanwege de enorme kosten ook stoppen, want ik zou de komende jaren niet meer voor langere tijd aan het werk gaan komen, ook CWI en de uitkerende instantie (GAK) kon me vanwege de hoge kosten niet helpen.
Maar met een zelf gebouwd comptuter netwerk uit gedoneerde computers en zelfstudie kon ik, hoewel beperkt, toch enige kennis op doen.
[/tab_item] [tab_item title="2004-2005, ICToa"] Tijdens de stageperiode bij het Corderius college van de cursus 'ICToa' (ICT onderwijs assistent) kon ik resultaten en ervaringen en werkstukken, opslaan op de internet locatie van mijn website. Met hulp van studenten van het Corderius college ben ik tijdens de 'stage' pas gaan bouwen aan mijn website ergens halverwege 2004.
In de krant 'Brabants Dagblad' werden zeer lovende woorden geschreven over de meerwaarde van de ICT-onderwijs assistent in het onderwijs.
Op mijn stageplek ontdekte ik niet alleen een nieuwe eigenschap 'kennisoverdracht', maar ook dat het leuker was dan ik dacht en er blijkt heel veel vraag naar ondersteuning (bij docenten) en uitleg over computertermen te zijn.
De noodzaak van een gedegen ICT achtergrond bij de onderwijs assistent blijkt dan ook als echte meerwaarde in het onderwijs vanwege de brede inzetbaarheid ervan, deze meerwaarde zou tussen 2010 en 2013 nog duidelijker zichtbaar worden, wanneer docenten en leerlingen het eens zijn over de voordelen van extra IT kennis die een onderwijs assistent in het onderwijs zou moeten hebben.
Al gauw had ik verschillende tekstbestanden met vragen over computertermen met uitleg erbij en dat zou snel veel meer worden en zo is het computer-woordenboek ook ontstaan.
Voor mij was het belangrijkst dat de werkzaamheden leuk en uitdagend zijn en dat er na afronden van deze cursus ook een baan in het vooruitzicht gesteld werd.
Ik had voldoende technische achtergrond en certificering om die cursus ICToa ook succesvol af te kunnen ronden.
Want van de MCSE cursus uit 2000/2002 had ik de modules CompTia Netwerk plus en de Microsoft Certified Professional al succesvol afgerond.
Met de cursus ICToa zou de opgedane IT kennis en ervaring in ieder geval niet verloren gaan maar gecombineerd (met de bijscholing) in het onderwijs ingezet worden.
Tenminste, dat was op dat moment het plan van aanpak en de opgedane ervaring uit het onderwijs zou jaren later van onschatbare waarde blijken in het speciaal onderwijs en forum.
Ondanks de ongeldigheid van zowel de cursus als ook het certificaat, blijkt hiermee toch de vraag naar meer ICT kennis bij de onderwijs assistent te worden aangetoond.
[/tab_item] [tab_item title="2006-2008, MCSE 2003"] In 2000 was ik al begonnen met een bootcamp, ter waarde van €20 tot €30.000 en was bedoeld voor mensen nieuw in het vak die in relatief korte tijd heel veel kennis en ervaring nodig hebben.
Bij gelegenheid wilde ik de cursus MCSE opnieuw oppakken, maar vanwege de kosten werd het helaas geen volledige cursus maar een stoomcursus voor IT professionals.
Deze cursus was bedoeld voor IT-ers die alleen nog de certificering hoefden afronden en al minimaal 2 jaar als systeembeheerder werkzaam zijn.
Hoewel de stoomcursus om meerdere redenen veel te zwaar voor mij was, zag de optimist in mij een halfvol glas (i.p.v een half leeg glas) en dus wilde ik toch doorzetten.
Met verplichte stageplek kon ik in 2006 beginnen, als '3e lijns helpdeskmedewerker' bij Tulip computers te Amersfoort, waar ik ook later zelfs een contract aangeboden kreeg.
De crisis was toen nog lang niet voorbij en met reorganisaties kwam er ook een nieuwe manager die mijn cursus geen prioriteit vond.
In plaats daarvan wilde hij dat ik de cursus ITIL Foundation zou gaan volgen, maar de Microsoft MCSE cursus moest binnen 2 jaar na aanvang worden afgerond en die planning was al te krap.
Voor mij stond al vast dat ik de cursus niet met alle 7 certificaten zou kunnen afronden, maar ik wilde er toch uit halen wat er in zit ondanks het gebrek aan kennis en ervaring.
De ITIL cursus heb ik gevolgd, zoals me werd opgedragen, maar net voor het ITIL examen stapte ik in 2008 op naar detachering.
Eerste voortekenen van burn-out werden toen al duidelijker zichtbaar, maar stoppen was geen optie omdat ik toen al zover gekomen was.
Tijdgebrek zou de hoofdoorzaak blijken voor het niet volledig kunnen afronden, omdat binnen 2 jaar succesvol afsluiten kon alleen lukken met voldoende ervaring en die had ik niet.
Hoewel ik alle 7 cursusdelen succesvol heb doorlopen, kon ik slechts de eerste 4 cursusdelen (het eerste deel) ook succesvol met het MCSA-Messaging certificaat afronden.
De overige examens (het tweede deel) zou ik dan op een later tijdstip afronden en zelf moeten betalen en in de bijstand is dit niet mogelijk.
Toch ben ik erg blij met dit resultaat als prestatie, want in maart 2009 sloot ik als eerste Nederlander (met behoud van uitkering) deze kostbare cursus succesvol af.
In detachering werden contracten niet verlengd wegens onvoldoende kennis/ervaring met zeer grote netwerken.
Ondanks dat ene lichtpuntje, waren het toch wat veel teleurstellingen zo vlak achter elkaar, waarmee de burn-out waar ik zo tegen had gevochten, toch onvermijdelijk ging doorzetten.
Het voelde alsof ik onder een enorme lawine werd begraven, waarna ik lichamelijk en geestelijk compleet instortte, niet meer in staat was om te werken en mijn leven ineens tot stilstand kwam.
[/tab_item] [tab_item title="2009-2010, gratis computer"] In 2009 kreeg ik na allerlei onderzoeken wegens gezondheidsklachten, de WSW indicatie.
Tijdens het project 'morgen beginnen' kwam ik als technisch coördinator en teamleider in het project "gratis computer voor de minima" terecht.
Gedoneerde computers kregen in het traject een nieuwe bestemming in bijvoorbeeld gezinnen met schoolgaande kinderen.
Binnen dit traject was ik verantwoordelijk als "technisch coordinator" voor het begeleiden van ROC leerlingen systeembeheer niveau 4 tijdens hun stage en het trainen van niet technisch geschoolde vrijwilligers d.m.v kleinschalige workshops.
Op 'deze foto' is te zien waar de computers en onderdelen werden opgeslagen.
En op 'deze foto' is de locatie te zien waar gerepareerde complete computers in de blauw met witte bananendozen werden opgeslagen.
In een bananendoos zit een complete computerconfiguratie zoals deze werd getest; computerkast met muis en toetsenbord en LCD-scherm.
Tijdens de stage hadden ROC leerlingen in hun project de verantwoordelijkheid voor het repareren en installeren van gedoneerde computers.
Na elke installatie werd er een lijst gebruikt om te controleren of alle gebruikte onderdelen ook werken.
Vrijwilligers zonder technische achtergrond deden het sorteerwerk en vervolgens ook het inpakwerk.
Sorteerwerk van computerkasten, voedingen, schermen, netwerkkabels, toetsenborden en muizen.
Daarbij werd gebruik gemaakt van expertise van de ROC leerlingen, die op hun beurt weer bij mij kwamen voor de eindcontrole van het afgeleverde werk.
[/tab_item] [tab_item title="2010-2013, ICToo speciaal onderwijs volwassenen"] Eind 2010 eindigde voor mij het project 'gratis computer voor de minima'.
Daarna heb ik enkele maanden stage gelopen binnen Amfors in de opleiding AKA (Arbeidsmarkt Kwalificerende Assistentenopleiding) voor volwassenen.
In dit project wilde ik aantonen dat ICT-ers met enige bijscholing echt een kans kunnen maken in het onderwijs, niet als ICT onderwijs assistent, want die functie bestaat niet.
Maar als ICT onderwijs ondersteuner in het speciaal onderwijs, zo heb ik in overleg (met mijn begeleidster van ROC) de functie passend omschreven.
Mijn werkzaamheden hadden vooral betrekking op alles dat met computers te maken heeft, maar daarnaast ook ondersteuning van leerlingen en docenten.
Van leerlingen tijdens hun werk op de computer, waar ik vooral veel vragen over computertermen kreeg dat heeft geleid tot het 'computer woordenboek'.
Maar ook voor praktische uitleg hoe je gericht op de computer op het internet kunt zoeken en hoe je werkstukken of (pdf)certificaten afdrukt.
Docenten ondersteunde ik vooral m.b.t lesstof die per computer werd verstrekt, deze heb ik klaargezet en vooraf getest, zodat er weinig oponthoud was.
Leerlingen kwamen het vaakst bij mij voor uitleg over computertermen, waarbij ik vooral leerde dat een laagdrempelige uitleg noodzakelijk is.
Daarnaast werd ik ook vaak gevraagd te helpen bij het maken van presentaties die via de computer werden gepresenteerd, maar ook over hoe je werkstukken bewaart.
Docenten maakten graag gebruik van mijn diensten vanwege de voorbereidende aard, zodat lessen niet werden onderbroken vanwege de computer.
Ik heb er steeds voor gezorgd dat computers al waren opgestart voordat de les begon en dat op de computers alle middelen al waren klaargezet voor gebruik.
Ook zorgde ik ervoor dat alle leerlingen hun werkstukken op USB media konden bewaren die vervolgens bij de docenten werden ingeleverd en dat alle beschikbare printers beschikbaar bleven.
Uiteindelijk beviel ik zo goed dat het resulteerde in meerdere contracten, in 2013 liep het laatste af waarna docenten alle handelingen die ik had over genomen, weer zelf moesten uitvoeren.
Als afscheid kreeg ik van de docenten een 'getuigschrift' en van de leerlingen de 'ervaringen bloem' aangeboden.
[/tab_item] [/tab]