MarioMijn naam is Mario Karèl, ik heb deze website gebouwd om gratis online laagdrempelige computerhulp te bieden in de vorm van een forum met een computer woordenboek. Sinds 2000 werk ik professioneel met computers en met die kennis wil ik graag anderen helpen. Om mijn kennis van computers en netwerken te vergroten was ik begonnen met de cursus MCSE, dat is een beheer cursus relatief snel meer kennis en ervaring op te doen. Maar omdat ik mijn baan verloor tijdens de resessie kon ik pas in 2004 vanuit het CWI een (omscholings)cursus volgen. Het werd ICToa, met als doelstelling om na het succesvol afronden met mijn kennis in het onderwijs aan het werk te gaan als ICT onderwijs assistent. Over de meerwaarde van deze cursus werd ook een stukje geschreven in het Brabants Dagblad. De stage deed ik in Corderius college te Amersfoort. In deze periode heb ik ontzettend veel vooral over mijn eigen (verborgen) capaciteiten/talenten geleerd. Zoals het overbrengen van kennis, omdat ik het leuk vind om mensen iets te leren en dat wordt ook nog dankbaar ontvangen. Maar helaas bleek de cursus ongeldig. Dat weerhield mij niet om rond 2006 MCSE opnieuw op te pakken omdat ik eerder al meerdere cursusdelen succesvol had afgerond. Vanwege de kosten heeft het langer geduurd voordat ik toch met een (stoom cursus) MCSE kon beginnen. Hoewel de aangeboden cursus veel te zwaar was voor mij was, besloot ik toch gewoon te beginnen. Stage was bij Tulip computers. Tijdens de cursus kreeg ik een helpdesk baan aangeboden kreeg die ik aannam op voorwaarde dat afronden van de cursus voorrang zou krijgen. Dat bleek achteraf niet het geval, dus maakte ik voor meer cursus gerichte ervaring de overstap naar detachering. Na enige tijd kon ik het belangrijkste onderdeel MCSA - Messaging succesvol afronden.  Halverwege 2008 dienden zich de eerste tekenen van de burn-out zich aan en omdat ik dacht dat het wel over zou gaan ging ik gewoon door met werken. Maart 2009 verloor ik mijn baan en na een korte periode WW kon ik 3 maanden aan het werk in het project 'morgen beginnen' bij de sociale werkplaats Amfors in Amersfoort, de voormalige RWA. Van de huisarts kreeg ik het dringende advies om het rustiger aan te gaan doen. De leidinggevende bij Amfors had al gauw in de gaten dat ik een behoorlijke ervaring heb met computers. Hij zorgde voor een werkplek waar ik met mijn werkervaring verder kon. Ik werd als teamleider bij MOB ingezet, een onderdeel van Amfors waar ik werd ingezet in het project 'gratis computer voor de minima met schoolgaande kinderen'. Ik kreeg een computer reparatie ruimte toebedeeld, waar ik leiding zou geven aan ROC studenten systeembeheer niveau 4 en vrijwilligers die via de gemeente in het project wilden meewerken. In dit project werden gedoneerde computers getest op bruikbaarheid. Met gedoneerde toebehoren, die ook getest en gecontroleerd moesten worden, werden complete sets samengesteld en na programmeren weggegeven. Tot mijn taken hoorde o.a hardware beheer (zoals voorraad gedoneerde computers) en begeleiding voor de studenten en vrijwilligers. De ROC studenten (systeembeheer niveau 4) slaagden makkelijker voor hun examens omdat ik - naar hun eigen zeggen - tijdens de stage de gelegenheid biedt om eerst zelf kennis in de praktijk toe te passen en naar behoefte aan te vullen met mijn (uitgebreide) ondersteuning. De studenten kregen van mij hun projecten toegewezen waarin zij samenwerkten met vrijwilligers. Niet technische vrijwilligers kregen ook naar behoefte een laagdrempelige ondersteuning zodat ze wisten waar ze op moesten letten tijdens het testen en sorteren van gedoneerde hardware. In het wekelijks groepsoverleg werd het verloop van het project besproken. Dit project eindigde voor mij in 2010. Daarna kon ik meteen overstappen naar het AKA project binnen Amfors, waar ik in het onderwijs verantwoordelijk was voor de computer ondersteuning aan leerlingen en docenten. Na een stage van een half jaar, werd mijn takenpakket uitgebreid met kleinschalige workshops in het werken met de computer. Docenten en leerlingen waren erg enthousiast over mijn werkzaamheden, dit bleek uit 'de bloem' van de leerlingen. Van de docenten kreeg ik een soort getuigschrift. Ik organiseer ook projecten met laagdrempelige workshops (groepjes tot 8 personen) voor basale kennis van de computer.