A

  Aanwijzer

  Windows muispijl

  Access point

  Wireless Access Point, draadloos toegangspunt.(bv WIFI)

  Access Provider

  Organisatie of persoon die diensten levert op of via het internet.

  Account

  Een overeenkomst tussen een particulier (of organisatie) en een toegang verschaffer voor het leveren van Internet toegang of andere (netwerk) diensten.

  Actieve hub

  De actieve hub verbindt computers met elkaar, versterkt het signaal van de data (vergelijkbaar met de repeater). Data verliest stroom en sterkte, gevolg corrupte data of komt niet op bestemming aan.

  Adapter

  In computertechniek is het een hardware of software component die verzonden gegevens converteert van de ene presentatie naar de andere vorm.

  Add-on

  Add-ons zijn eigenlijk uitbreidingen die ten goede kunnen komen aan de functionaliteit van bijvoorbeeld een programma.

  Administrator

  Gebruiker (beheerder) met alle rechten op de computer, bedoeld voor beheerstaken als gebruikersbeheer, programma installatie of verwijderen. Deze account is bij voorkeur voorzien van een wachtwoord.

  Adres

  Een adres (URL) dat in gegevens is ingesloten en de locatie van gegevens in een ander record of bestand aangeeft. Een hyperlink is een voorbeeld van een aanwijzer.

  ADSL

  Asymmetric Digital Subscriber Line. Een techniek voor supersnel internet via een gewone telefoonlijn. De maximale snelheden zijn afhankelijk van de lijnafstand tussen de gebruiker en de telefooncentrale.

  Adware

  Advertentieondersteunde software die advertenties weergeeft terwijl een programma draait. Het wordt gebruikt om ontwikkelkosten terug te winnen.

  AES

  Afkorting van Advanced Encryption Standard en is de officieel voor Wi-Fi goedgekeurde coderingsnorm.

  Alias

  Andere naam voor hetzelfde gegeven (zoals een andere naam voor een persoon).

  All-in-one

  Alles in 1 apparaat, zoals een printer die je ook als kopieer/scan/fax apparaat kunt gebruiken.

  Alleen lezen bestand

  Is de Nederlandse vertaling voor een 'read only'-bestand. Het bestand kan wel worden gelezen, maar niet bewerkt.

  Alt gr

  Alternate graphic en is een toets op het toetsenbord (rechts naast spatiebalk) van een computer waarmee karakters met accenten of andere speciale tekens kunnen worden ingevoerd.

  Ampersand

  Het teken boven toets nummer 7.

  Animated GIF

  Een bewegend plaatje. Het bestand van een animated gif bestaat uit een aantal gif plaatjes die achtereenvolgend worden afgespeeld.

  Anonieme FTP

  Een publieke FTP-toegang, d.w.z. dat inloggen met anonymous als gebruikersnaam en het e-mail adres als wachtwoord mogelijk is.

  Anti-spam scanner

  Het meest gebruikte type antispam software is het spamfilter. Een spamfilter op de computer filtert binnenkomende email berichten op ongewenste inhoud (spam).

  Apenstaartje

  Het @ teken. Het Engelse 'at' wordt o.a gebruikt in e-mail.

  App

  Ander woord voor programma

  Applet

  Is een klein programma dat op een client draait in de context van een groter programma. Meestal duidt het een Java-applet aan, een programma geschreven in de programmeertaal Java dat in een webbrowser draait.

  Apply

  Toepassen van/op.

  APU

  Accelerated processing unit (APU, of ook wel Advanced Processing Unit genoemd) is de hoofdprocessor in een computer. Deze is uitgerust met verwerkingseenheden om een of meerdere typen gegevensverwerkingen te versnellen buiten de central processing unit (CPU) om. Daarbij kun je onder andere denken aan een graphics processing unit (GPU).

  ARJ

  Extensie van Arj compressie methode

  ARPAnet

  Advanced Research Projects Agency network, de voorloper van het Internet opgezet door het Amerikaanse ministerie van Defensie.

  ASCII

  Uit te spreken als "As-kie". Amerikaanse standaard voor standaard tekst, zonder stijlopmaak.

  Assembleren

  In elkaar zetten van verschillende onderdelen tot een werkend eindproduct, zoals een computer.

  Attachment

  Het Engelstalige begrip voor bijlage, zoals in een emailbericht.

  Authenticatie

  De procedure waarmee de indentiteit en/of de toegangsrechten van een gebruiker worden bepaald en gecontroleerd.

  Autorisatie

  Autorisatie in de informatica is het proces waarin een subject (een persoon of een proces) rechten krijgt toegewezen op het benaderen van een object (een bestand, een systeem). De autorisatie wordt toegekend door de eigenaar van het object.

  Avatar

  Animatie serie, vaak in de vorm van afbeeldingen.

  AZERTY

  verwijst naar een systeem van indeling van toetsen op toetsenborden en typemachines, waarvan de eerste rij letters begint met de A, Z, E, R, T en Y, dit is hiermee de naam van deze toetsenbordindeling. Het is de meest gebruikelijke indeling in Belgi? en in Frankrijk.

B

  Back-up

  Een back-up is een kopie van gegevens die zich op een gegevensdrager of binnen een applicatie bevinden om deze te kunnen herstellen mochten ze beschadigd raken.

  Backbone

  In de Internet-terminologie is een backbone een stelsel van zeer snelle computerverbindingen waarlangs het gegevensverkeer loopt van de netwerken die op de backbone zijn aangesloten. Een aangesloten netwerk kan zelf ook weer een backbone hebben. Het Nederlandse woord voor backbone is `ruggengraat`.

  Backdoor

  Programma geplaatst om toegang tot een systeem of programma te krijgen.

  Backslash

  De omgekeerde schuine streep "\" van linksboven naar rechtsonder.

  """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
  Backspace

  Letterlijk: een spatie terug. Met deze toets kan de cursor een positie terug worden verplaatst. Een veelgebruikte toets om een correctie aan te brengen.

  Backward compatible

  Bij technologie, en met name bij computertechnologie, spreekt men van achterwaartse compatibiliteit (Engels: backward compatibility) of een ondersteuning voor een oudere versie wanneer deze de plaats van een ouder product kan innemen of overnemen, door met andere versies te kunnen werken die oorspronkelijk voor het oudere product waren ontworpen.

  Badware

  Een programma dat bedrieglijk of misleidend is en/of onomkeerbare wijzigingen maakt, maar ook als het programma potentieel ongewenste acties uitvoert.

  Bandbreedte

  De maximale hoeveelheid data die per tijdseenheid tegelijkertijd via een kabel of draadloze verbinding kan worden verplaatst.

  Banner

  Een plaatje met daarop een advertentie, wanneer men op de banner klikt, wordt deze via een gekoppelde link naar de website doorgestuurd van het betreffende bedrijf.

  Barebone

  Een nog niet volledige pc die bestaat uit de systeemkast, het moederbord, de elektrische voeding en ventilatie.

  Basic Disk

  Basic schijven zijn de opslag types die het vaakst gebruikt worden in Windows. De term basic schijf verwijst naar een schijf die partities, zoals primaire partities en logische stations bevat, en deze op hun beurt worden gewoonlijk geformatteerd met een bestandssysteem tot een volume voor de opslag van bestanden worden. Basic schijven bieden een eenvoudige opslag-oplossing die is geschikt voor een bruikbare reeks van wisselende opslag vereiste scenario's. Basic schijven ondersteunen ook geclusterde schijven

  Batch bestand

  Een script: een computerbestand waarin een aantal computercommando's zijn geplaatst die na elkaar uitgevoerd worden..

  Baudrate

  Baud is een eenheid die het aantal signaalwisselingen ofwel symbolen per seconde op een datatransmissiekanaal, of meer algemeen, over een kabelmedium (zoals telefoonkabel) aangeeft. Baud wordt vaak onterecht als synoniem gezien van bits per seconde. De uitspraak dat men een modem van 56k baud heeft is daarom niet correct: 56k is de bitrate die wordt bereikt door een 7 bits-symbool met 8000 symbolen per seconde te verzenden. Voorbeeld: een modem van 2400 bit/s seint, door gebruik te maken van symbolen die vier bits informatie overdragen, met een snelheid van 600 baud.

  BBS

  Bulletin Board System, computer waarmee apart moet worden ingebeld om software uit te wisselen.

  Bcc

  Blind carbon copy. Als u dit veld invult kunt u iemand een kopie sturen zonder dat andere geadresseerden elkaars email gegevens zullen zien.

  Beamer

  Een projector voor video- of computerbeelden..

  Bestand

  Een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone en dergelijke) onder een naam kan worden behandeld en aangesproken.

  Bestandsextensie

  De drie (of vier) tekens achter de punt van een bestandsnaam en bepaalt de identiteit. Deze tekens geven aan welk type bestand het is. Bijvoorbeeld: .txt staat voor tekstbestand en .exe voor executable.

  Bestandsformaat

  Aanduiding voor het soort computerbestand, vastgelegd in de extensie van de bestandsnaam, waarmee bepaald kan worden welk programma een computer moet gebruiken om dat bestand te verwerken.

  Bestandsgrootte

  De ruimte die een bestand in beslag neemt. Deze wordt aangegeven in Kilobyte, Megabyte, Gigabyte of Terabyte, etc.

  Binary file

  Een bestand opgeslagen in binair formaat. Een binair bestand kan wel door computers gelezen worden maar niet door mensen. Alle uitvoerbare programma's zijn opgeslagen in binaire bestanden, zoals de meeste data bestanden. Binaire code bestaat uit 1 en 0.

  BIOS

  Acroniem voor Basic Input Output System, een bibliotheek basisinstructies voor de communicatie tussen het besturingssysteem en hardware. Tijdens het opstarten van een pc, wanneer het besturingssysteem nog niet is geladen, is dit ook de enige beschikbare software.

  Bit

  De bit is de kleinste eenheid van informatie, namelijk een symbool of signaal dat twee waarden kan aannemen: aan of uit, ja of nee, hoog of laag, geladen of niet-geladen.

  Bitmap

  Ofwel een rasterafbeelding is een afbeelding in digitale vorm, waarbij van elke pixel de kleur wordt vastgelegd. .

  Bitrate

  Het aantal bits dat per tijdseenheid via een netwerkverbinding kan worden verzonden of ontvangen.

  Blog

  Een persoonlijk dagboek op een website.

  Blu-Ray (BD)

  Een formaat waarmee informatie op een optische schijf wordt opgeslagen. Het formaat is met name bedoeld als digitaal opslagmedium voor speelfilms in hd (720p- of 1080p-resolutie). De uitlezing gebeurt met behulp van violet laserlicht.

  Bluescreen

  Blue screen of death

  Bluetooth

  Open standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten op korte afstand. Dankzij bluetooth kunnen bijvoorbeeld adresgegevens tussen mobiele telefoons worden uitgewisseld, kan snel vanaf een handheld computer worden geprint, of kan een mobiele telefoon worden uitgerust met draadloze headset.

  Blurry image

  Onscherp beeld.

  BMP

  Een rasterafbeelding of bitmap is een afbeelding in digitale vorm, waarbij van elke pixel de kleur wordt vastgelegd. Het nadeel van een rasterafbeelding is dat bij het vergroten de afzonderlijke pixels zichtbaar zullen worden. Voor het bewerken van rasterafbeeldingen zijn er bitmapprogramma's.

  Bookmark

  Een rasterafbeelding of bitmap is een afbeelding in digitale vorm, waarbij van elke pixel de kleur wordt vastgelegd. Het nadeel van een rasterafbeelding is dat bij het vergroten de afzonderlijke pixels zichtbaar zullen worden. Voor het bewerken van rasterafbeeldingen zijn er bitmapprogramma's.

  Boolean

  Een datatype met slechts twee mogelijke waarden, true (waar, ja) en false (onwaar, nee), bedoeld om de waarheidswaarde van logische expressies in computerprogramma's en Boole-algebra's te representeren.

  Boot.ini

  De "boot.ini" is een Microsoft initialisatie bestand te vinden op Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 en Microsoft Windows XP-besturingssystemen.

  Booten

  Ander woord op opstarten van een computer besturingsysteem.

  Bootsectorvirus

  Een klein computer programma dat de master boot record (MBR) infecteert van een opslag medium. Succesvol een pc opstarten is geen voorwaarde voor een boot sector virus om die te kunnen infecteren. Hierdoor kan zelfs niet opstartbare media verspreiding van opstartsectorvirussen activeren. De virus kopieert besmette code (bootsector) naar een diskette of naar partitietabel van de harde schijf. Tijdens het opstarten, wordt het virus geladen in het geheugen van de computer. Zodra het virus is opgeslagen in het geheugen, zal het disks besmetten die door het systeem worden gebruikt. Verspreiding van het boot sector virus is zeer zeldzaam geworden, vanwege de daling van het diskette gebruik. Het moderne BIOS heeft mogelijkheden om overschrijven van de bootsector op de harde schijf te blokkeren.

  Bot

  Computergestuurde tegenstander in een computerspel.

  Bottleneck

  De bottleneck is het beperkende onderdeel zoals een "trage" netwerkverbinding, vertragingen of verstoppingen ontstaan door toename van dataverkeer over de trage netwerkverbinding.

  Bounced email

  Gefilterde e-mails terugsturen naar de afzender (bounce is stuiteren).

  BPM Pro (Alcatech)

  Professionele Media player MP3, DJ software, mixer, organiser, etc.

  Bps

  Bits per seconde, geeft de transmissie snelheid aan.

  Bridge

  Een netwerkbrug is software of hardware waarmee twee of meer netwerken met elkaar worden verbonden zodat ze met elkaar kunnen communiceren. je kunt maar één netwerkbrug maken op een computer, maar één brug kan elk gewenst aantal netwerkverbindingen aan.

  Browsen

  Letterlijk: bladeren. Een programma om rond te kijken op de vele pagina's van het World Wide Web wordt daarom browser genoemd.

  Browser

  Een programma waarmee men door HTML-documenten (webpagina's) op het internet kan bladeren.

  Buffer (geheugen)

  Een wachtrij die asynchrone communicatie mogelijk maakt. De buffer is een plaats in het computergeheugen waar gegevens geplaatst kunnen worden om later uit te lezen. Een buffer wordt ingezet zodat het schrijven en lezen van de gegevens niet tegelijk hoeft plaats te vinden. Het gebruikmaken van een buffer noemt men buffering of bufferen.

  Buffer overflow

  Benaming voor twee problemen die zich bij computers kunnen voordoen. 1: Gegevens stromen sneller binnen dan ze verwerkt kunnen worden. 2: Er wordt data geschreven in een buffer die daarvoor te klein is. Dit veroorzaakt doorgaans onvoorspelbare problemen in de werking van het programma, tenzij de bufferoverloop nauwkeurig wordt ontworpen om een bepaald effect te bereiken.

  Bug

  In computer technologie is het een storing in bijvoorbeeld software.

  Bureaublad

  Zo heet de achtergrond op het beeldscherm, waarop de pictogrammen en het venster een plek hebben.

  Burning

  Het bewerken en schrijven van cd's en dvd's met een speciaal programma.

  Byte

  Een Byte (B) bestaat uit 8 bits (b). De eenheid waarmee o.a. de grootte van een document, programma of de ruimte op de harde schijf wordt aangegeven in KB, MB, GB, TB, etc.

C

  Cable Select

  Cable Select is het protocol waarbij beide apparaten met jumpers zijn ingesteld, hun positie op de kabel dicteert welk apparaat de meester is en welk apparaat de slaaf.

  Cache

  Gereserveerde ruimte voor de zoekmachine op de harde schijf waar bepaalde gegevens vanaf het Internet worden opgeslagen, zoals webadressen, cookies, etc.

  Cachegeheugen

  Computergeheugen, deze stelt een computer in staat informatie op te slaan voor later gebruik.

  Canonical name

  Een bestand in een DNS database, waarin een alias naam en de echte naam naar hetzelfde wijzen, zoals server of een website naam.

  Capslock

  Een toets waarmee je kleine letters of hoofdletters maakt.

  Capture

  Vangst.

  Cardreader

  Apparaat waarmee kaarten worden gelezen die zijn geprogrammeerd om door de betreffende kaartlezer te worden herkend.

  Cartridge

  Inktpatroon.

  Cc

  Carbon copy. Als u dit veld invult stuurt u iemand een kopie van het originele bericht. De geadresseerde kan dit zien in zijn cc: veld.

  CD-Key

  Een groep nummers of letters dat helpt tegen software piraterij

  CD-ROM

  Optische informatiedrager waarop minimaal 650 miljoen bytes opgeslagen kunnen worden.

  Cd-ROM speler (drive)

  Het optisch station waarmee de computer cd-roms kan lezen.

  Celeron

  Een Intel Celeron-processor is een x86-microprocessortype, door Intel geproduceerd en gemarket als een goedkopere variant op de Intel Pentium. De Celeron-familie vormt derhalve een aanvulling op Intels Pentium-processorfamilie, die hogere prestaties leveren en daarom ook duurder zijn.

  CF kaart

  Compact Flashcard populaire geheugenkaart voor grote opslag capaciteit (32GB). Er zijn 2 types, type I is 3mm dik, type II is 5mm dik en wordt gebruikt voor hogere capaciteiten.

  CGI

  De Common Gateway Interface is een interface voor programmeurs om scripts of toepassingen samen te stellen die achter de schermen op een webserver worden uitgevoerd. Deze scripts kunnen tekst of andere gegevenssoorten genereren, soms als reactie op invoer van de gebruiker of als gevolg van het vinden van informatie in een database.

  Character

  Leesteken of symbool.

  Chatbox

  Plaats op het internet waar mensen samenkomen om met elkaar te chatten.

  Chatten

  Real-time 'babbelen' met andere computergebruikers door het uitwisselen van getypte teksten die van alle deelnemers op het beeldscherm verschijnen.

  Check Box

  Aankruisvakje of selectievakje.

  Chip

  Een geintegreerde schakeling, een samenstelling van verschillende elektronische componenten.

  Chip Set

  De geintegreerde schakelingen, die in samenwerking met de processor worden gebruikt op een bepaald moederbord.

  Clean Install

  Schone installatie (bijvoorbeeld besturing systeem van een computer).

  Clip Art

  Plaatjes (meestal getekend) ter verfraaiing van tekst. Meestal hebben ze alleen een decoratieve functie.

  Cloud computing

  Via een netwerk, vaak het internet, op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens, ongeveer zoals elektriciteit uit het lichtnet.

  Cluster

  Eenheid.

  Cmos

  Een geheugen chip in een computer waarop opstartinstellingen zijn opgeslagen. Het BIOS gebruikt deze gegevens wanneer de computer wordt opgestart. Dit CMOS-RAM kan door zijn lage verbruik jarenlang door een kleine batterij (CR2032) gevoed worden ook als de computer niet is ingeschakeld.

  CMS

  Content-beheersysteem of content management systeem is een softwaretoepassing, meestal een webapplicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren (contentmanagement).

  Code

  Sleutel.

  Codec

  Een codec is soft- of hardware die toelaat data te coderen/decoderen of te comprimeren/decomprimeren. Er bestaan codecs om bijvoorbeeld geluid of beeld te coderen in een handelbaar bestandsformaat met behoud van een zeker kwaliteitsniveau.

  Command

  Combinatietoets (Apple Macintosh computer) ofwel de Control-toets op veel andere computers.

  Commandline

  Gebruiker moet programma aanspreken door regels met tekst in te voeren die een of meerdere opdrachten bevatten (zoals in opdracht prompt of dosbox).

  Compact Flash (CF)

  Geheugenkaart voor verwijderbare gegevensopslag door middel van flashgeheugen..

  Compatible

  Engels voor compatibel. Term om aan te duiden dat programma`s of hardware apparaten met elkaar kunnen samenwerken of (onderling) gegevens uitwisselen. Tegenwoordig zijn bijna alle systemen, zowel hardware als software, compatibel.

  Compileren

  Het vertalen of omzetten van code naar een programma.

  Component (CMS)

  Programma uitbreiding, onderdeel als functionele toepassing.

  Comprimeren

  Samenpersen, bijvoorbeeld van een bestand, waardoor het minder ruimte inneemt op de (harde) schijf. Ook aan te bevelen voordat u een bestand verstuurt via e-mail. Comprimeren gebeurt met een speciaal programma. Een gecomprimeerd bestand wordt meestal aangeduid met zip-bestand.

  Computervredebreuk

  De juridische omschrijving voor het inbreken in een computersysteem, ook wel hacken of kraken genoemd.

  Computerworm

  Verspreidt zich direct over het netwerk en richt vaak schade aan.

  Configuratie

  Bijvoorbeeld de samenstelling van (hardware) onderdelen in een computer, of de software instellingen in een besturingsysteem op de computer.

  Configuratiescherm

  Het onderdeel van Windows (Start/Instellingen/Configuratiescherm) waarin software instellingen van programma's randapparatuur en het besturingssysteem kunnen worden geregeld.

  Content provider

  Aanbieder van (elektronische) diensten, bijvoorbeeld nieuws of digitaal winkelen.

  Converteren

  Conversie is het omzetten van een bepaald bestandstype naar een ander bestandstype. Voorbeelden hiervan zijn JPEG-bestanden omzetten naar PNG of AVI naar WMV. Ook bij het omzetten van een tekstbestand met UTF-8-indeling naar ASCII-indeling spreekt men van conversie.

  Cookie

  Data die een server naar de browser stuurt van de bezoekers computer, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant. Als het cookie een unieke sleutel bevat, dan kan de server onder die sleutel alle verdere gegevens over de betreffende gebruiker c.q. webbrowser zelf bewaren en oproepen wanneer het cookie in een volgende sessie verschijnt.

  Core i

  Core is een Intel merk, i staat voor een versie zoals i3, i5, i7 en i9.

  Cortana

  Microsoft Cortana, zoek assistent (met spraak in verschillende talen, maar niet in Nederlands) in Windows 10.

  Counter

  Teller. Een getal op een website dat het aantal bezoekers sinds een bepaalde datum weergeeft.

  CPU

  Central Processing Unit. Dit onderdeel doet alle rekenwerk in de computer en is ook beter bekend als processor.

  Crack

  Programma voor (illegaal gemanipuleerde) authenticatie.

  Crash

  Wanneer een computer, besturingssysteem of computerprogramma niet correct functioneert en daarbij geheel onbruikbaar wordt.

  Crop

  Bijsnijden.

  Cross-platform app

  Programma is te gebruiken op meerdere besturingsystemen zoals Windows en Android

  Crosslink kabel

  Netwerk (UTP) kabel waarmee een computer rechtstreeks aan andere computer gekoppeld kan worden, zonder gebruik van switch, hub of router.

  Crossposting

  Het plaatsen van hetzelfde bericht in meerdere nieuwsgroepen.

  CSS

  Cascading Style Sheets, stijlbladen, zijn een mogelijkheid om de vormgeving van webpagina's los te koppelen van hun feitelijke inhoud en centraal vast te leggen.

  CTRL

  Een toets op het toetsenbord met als functie dat een bepaalde opdracht wordt uitgevoerd, als Ctrl in combinatie met een andere toets wordt ingedrukt..

  Cunterfeit software

  Vervalste software.

  Cursief

  Schuin gedrukt lettertype.

  Cursor

  De knipperende de aanwijzer op het beeldscherm van een computer.

  Cyberspace

  De virtuele wereld van computernetwerken.

D

  Database

  Gegevensbank of databank is een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik.

  DCom

  Distributed Component Object Model, door Microsoft ontwikkeld en in 1993 voor het eerst uitgebracht. COM is een software-architectuur om de ontwikkeling van component-gebaseerde toepassingen te ondersteunen. Het doel van de COM-architectuur is om ontwikkelaars te stimuleren om herbruikbare softwarecomponenten te laten maken.

  DDR SDRAM

  Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory (afgekort DDR SDRAM) is een type SDRAM waarmee een grotere bandbreedte wordt bereikt dan het oudere Single Data Rate SDRAM door meer gegevens over te brengen zonder de klokfrequentie van de geheugenbus te verhogen.

  De-install

  Installatie ongedaan maken.

  Debug

  Een commando van MS-DOS, dat dient om de inhoud van werkgeheugen en binaire bestanden te tonen en te wijzigen..

  Deception software

  Schadelijke en vaak valse anti-virus software die computergebruikers bang maakt door te melden dat het systeem is besmet en ze zo verleidt tot het bezoeken van websites die zijn geinfecteerd met malware en bedoeld is om de persoonlijke gegevens van het slachtoffer te stelen.

  Decoderen

  Gecodeerde gegevens omzetten naar leesbare gegevens (vorm van vertaling).

  Decompressing data

  Uitpakken van gegevens m.b.v hetzelfde algoritme als waarmee het werd gecomprimeerd.

  Decomprimeren

  Het uitpakken (unzippen) van gecomprimeerde bestanden.

  Deeplink

  Wanneer je een link gebruikt (naar een website) om een object, meestal een afbeelding, te tonen die op het internet op een andere site staat. Dit wordt ook wel hotlink of inlinelink genoemd.

  Default

  Defaultwaarde, verzuimwaarde, standaardwaarde of verstekwaarde is een term die aangeeft dat een vooraf ingestelde waarde gegeven wordt aan een variabele als de gebruiker van de software zelf geen waarde invoert..

  Default Gateway

  Op een Windows computer wijst de standaard gateway meestal naar een router die verbonden is met meerdere netwerken zoals het internet.

  Default setting

  Standaard instelling.

  Defragmenteren

  Defragmentatie helpt de harde schijf om de bestanden sneller te vinden omdat ze op 1 plek staan waardoor bestanden sneller uitgelezen kunnen worden.

  DEL

  Afkorting van delete, verwijderen.

  Delay

  Vertraging (en=Delay) is een speciale verstoring (en=Disruption) van het signaal.

  Deleten

  Bestanden verplaatsen naar de prullenbak en geselecteerde teksten wissen in tekstbestanden.

  Desktop

  De desktop is het bureaublad van een Windows, Apple Macintosh of Linux computer. Na het inloggen in de computer verschijnt het bureaublad.

  DFS

  Bureaublad, het eerste (start) venster dat je te zien krijgt na het inloggen op een computer.

  DHCP

  Dynamisch Host Configuration Protocol, programma met verzameling richtlijnen hoe een computer op een netwerk ingesteld wordt.

  Dialer

  Verbindt de modem/router met een duur telefoonnummer..

  Dialoogvenster

  Een venster met een tekstselectie

  Digitaal

  Digitaal is afgeleid van het Latijnse woord digitus, dat vinger betekent, en refereert aan het tellen op de vingers. Data en datatransport worden digitaal genoemd als de data slechts een aantal discrete waarden kan aannemen.

  Directory, Dir

  Een verzameling van bestanden geordend in een map.

  DirectX

  Technologie voor beeld en geluid van Microsoft met zo weinig mogelijk vertraging tussen software en hardware met als doel snelheidswinst.

  Disc

  Schijf

  Disclaimer

  Vrijwaring, afwijzen van aansprakelijkheid.

  Disk

  Diskette of floppy(disk) is een opslagmedium dat gebruikt wordt in een computer.

  Disk at Once (DAO)

  Proces (data verwerken) tijdens het branden van een CD/DVD, deze geeft minder kans op onherstelbare E32 fouten.

  Diskdrive

  Het station waarmee diskettes worden gelezen en beschreven.

  Diskette

  Verouderd opslagmedium, waarop afhankelijk van het type 360 kb, 720 kb, 1.44 mb of 2.88 mb kan worden worden weggeschreven of gelezen. Wordt ook wel floppy genoemd.

  DNS

  Domain Name System. Het systeem en protocol dat in een netwerk of het Internet gebruikt wordt om bijvoorbeeld domeinnamen naar IP-adressen te vertalen en vice versa.

  DNS server

  Een systeem voor naamgeving van computers en netwerkservices dat is geordend in een hierarchie van domeinen. DNS-naamgeving wordt gebruikt in TCP/IP-netwerken, zoals het Internet, om computers en services via gebruiksvriendelijke namen te vinden.

  Doc

  Extensie van een MS Word document, .docx.

  Domein (naam)

  Een naam zoals mkservices.nl en een bijbehorend IP-adres, waarbij .nl de land extensie voor Nederland voorstelt. Een publieke domeinnaam staat op het internet in een DNS record met naam en bijbehorend IP-adres geregistreerd.

  Dongel

  Een klein stukje hardware dat aangesloten wordt op de pc. (hardwaresleutel)

  Dos

  Disk operating system. Een simpel besturingssyteem voor IBM computers en klonen. DOS bestaat uit drie bestanden: command.com, io.sys en msdos.sys. De laatste twee zijn verborgen bestanden. Verder heeft DOS ongeveer 4 MB aan utilities, welke meestal in de directory c:\dos geplaatst worden. Eén van deze utilities is scandisk.exe, waarmee men de integriteit van een harde schijf kan controleren en repareren.

  Down time

  Downtime is de periode dat bijvoorbeeld een webserver niet beschikbaar is voor het publiek.

  Downloaden

  Het kopieren van digitale gegevens van een andere plek naar je eigen computer halen, zoals software downloaden van het internet of ander aangesloten medium.

  DPI

  Dots per inch, ofwel het aantal pixels per inch.

  Drag-and-drop

  Met de muis wordt een onderdeel op het scherm vastgepakt (klikken en de muisknop ingedrukt houden) en naar een andere plaats gesleept door met de muis te bewegen

  Drive

  Aanduiding voor een soft of hardware apparaat zoals Floppy, CD/DVD-Rom, harde schijf.

  Dropbox

  Bekende cloud dienst voor het online opslaan van bestanden.

  Dropdownmenu

  Controle element zoals een menulijst in een computer venster, waarin men 1 of meerdere keuzes kan maken.

  DSL

  Digital Subscriver Line. Digitale datacommunicatietechniek die een relatief hoge datasnelheid mogelijk maakt over een twisted-pair-koperdraadverbinding.

  DTP

  Het bewerken en opmaken van documenten voor drukwerk, en die dus meestal bestemd zijn voor publicatie, zoals boeken, tijdschriften, brochures en internetpublicaties, met gebruik van een personal computer.

  Dubbelklik

  Het twee keer snel na elkaar indrukken van de (linker of rechter)muisknop, terwijl de aanwijzer op een pictogram staat.

  Dubben

  Nasynchronisatie of dubben: het in postproductie toevoegen of vervangen van geluid (meestal stemmen van acteurs) in filmmateriaal, waarbij het de bedoeling is dat de nieuwe audio zoveel mogelijk synchroon loopt met de mondbewegingen van de sprekers op het scherm.

  DVD

  De afkorting dvd staat voor Digital Versatile Disc, digitale veelzijdige schijf. Een dvd is een optische schijf met een diameter van 12 centimeter waarop met behulp van optische technologie digitale gegevens duurzaam kunnen worden opgeslagen. Opslag capaciteit tot zeventien keer hoger dan een CD-Rom.

  DVI

  Digital Visual Interface, kabel met een aansluiting die gebruikt wordt voor de digitale overdracht van videosignalen.

  Dynamic Disk

  Doorgaans gebruikt men Dynamic Disks met het doel de prestaties of betrouwbaarheid te verbeteren. Dynamische stations kunnen een groot aantal dynamische volumes bevatten (ongeveer 2000) die als de primaire partities functioneren die op basisstations worden gebruikt.

  Dynamische IP-adressering

  Bij aanmelden op een netwerk telkens een ander IP-adres toegewezen krijgen in een bepaalde reeks.

E

  E-Bay

  Een van de grootste veilingsites op het internet voor het aanbieden van nieuwe of tweedehands spullen.

  E-book

  Een verzamelnaam voor digitale documenten die weergegeven kunnen worden op een e-reader evenals op beeldschermen van computers en smartphones.

  E-commerce

  Letterlijk elektronische handel. Term voor handeldrijven via internet. Dit bestaat uit het raadplegen van catalogussen, het plaatsten van bestellingen en elektronisch betalen.

  E-mail

  Elektronisch post bericht.

  E-mailadres

  Een email adres bestaat uit 2 delen, een naam (email alias) en een domeinnaam (mkservices.nl), gescheiden door "@".

  E-Mule

  Een logisch netwerk van computers die in dit netwerk gelijkwaardig zijn, en diensten aan elkaar kunnen aanbieden zoals het delen van grote bestanden zoals muziekalbums en films.

  Edit

  Schrijven

  EFI

  EFI is een afkorting van Extensible Firmware Interface en is ontwikkeld door Intel, bedoeld om na verloop van tijd het BIOS te vervangen, dat al sinds de introductie van de IBM PC in 1981 geen grote veranderingen meer heeft ondergaan.

  EMI

  Elektromagnetische interferentie, of elektromagnetische straling.

  Emoticon

  Samentrekking van emotion-icon. Emoticons zijn weergaven van emoties door middel van een afbeelding, een teken of een combinatie van lees- en lettertekens.

  Encryptie

  Het coderen (versleutelen) van gegevens op basis van een bepaald algoritme.

  Enter toets

  Een toets op het toetsenbord van een computer

  Error

  Fout

  Escape, ESC

  Toets op het toetsenbord om een programma te verlaten

  Ethernet

  Is een netwerkstandaard (IEEE 802.3) waarmee computers in een lokaal computernetwerk met elkaar communiceren.

  Exe

  De bestandsextensie .exe van een executable.

  Executable

  Een aanduiding van een uitvoerbaar bestand zoals .exe.

  Exploit

  Een exploit (Engels, in de zin van iets gebruiken voor eigen voordeel) is een stukje software of hoeveelheid gegevens, die gebruikmaakt van een bug , glitch of kwetsbaarheid in de software van een apparaat om onverwacht en door de eigenaar van het apparaat meestal ongewenst gedrag te veroorzaken op de software of hardware van dat (meestal geautomatiseerde) elektronische apparaat. Het gaat dan vaak over het verkrijgen van controle over een computersysteem. Kortweg is het het gebruikmaken van een bug in (de beveiliging van) een besturingssysteem of in specifieke clientprogammatuur die door hackers kan worden geexploiteerd.

  Explorer

  Verkenner

  ExpressCard

  Hardwarestandaard, door PCMCIA geïntroduceerd in 2003, ter vervanging van PC Card. De ExpressCard-standaard zorgt voor dunnere, snellere en lichtere modulaire uitbreidingsmogelijkheid voor notebooks. Gebruikers kunnen uitbreidingen aansluiten zoals opslag- en (draadloze) netwerkapparatuur.

  Extensie (bestand)

  Extensie is een toevoeging aan het eind van een bestandsnaam. De extensie geeft aan wat voor soort bestand het is.

  Extension (programma)

  Toevoeging van functionaliteit waarmee een programma uitgebreid kan worden.

F

  Facebook

  Online, gratis sociaalnetwerksite.

  Fade-in

  Er ontstaat langzaam een duidelijk beeld. Fade-in kan ook het langzaam vanuit stilte luider worden van muziek zijn. Het tegengestelde heet fade-out.

  FAQ

  Frequently Asked Questions. Ook wel "veel voorkomende vragen".

  Favorites

  Favorieten van een zoekmachine. Deze wordt o.a gebruikt binnen Microsoft Internet Explorer. Zie ook bookmark.

  Feed

  Een (web)feed is een alternatieve, versimpelde weergave van online inhoud.

  File

  Engelse benaming voor bestand (computer), een geordende verzameling van gegevens op een computer.

  File Server

  Een centrale computer in een netwerk, die aan gebruikers die zich op een computer in het hetzelfde netwerk bevinden (clients), toegang biedt tot gedeelde bestanden.

  File sharing

  Delen van bestanden

  File system

  Een open standaard voor de directory-structuur.

  File-attribute

  Bestandskenmerk zoals, Read-Only, Hidden, System, Volume Label, Directory, Archive.

  Filen

  Digitaal opslaan of archiveren.

  Finger

  Unix protocol dat ervoor zorgt dat informatie kan worden gevonden over de gebruikers op je host-netwerk. Sommige netwerken staan niet toe dat vanaf een extern systeem gebruik wordt gemaakt van dit protocol, anderen staan het gebruik helemaal niet toe.

  Firewall

  Letterlijk een 'vuurmuur', bedoeld om ongewenste indringers uit computers te houden.

  FireWire

  Seriele computer bustechnologie ontworpen als vervanging van SCSI. FireWire heeft daarnaast een (zij het kleinere) plek veroverd in de computerwereld en consumentenelektronica naast USB 2.0. De FireWire is tevens bekend onder de namen IEEE 1394, IEEE 1394b en s3200, FireWire 400 (IEEE 1394) - snelheid: 400 Mbit/s - 6 pinnetjes, FireWire 800 (IEEE 1394b)- snelheid: 800 Mbit/s - 9 pinnetjes, FireWire S3200 - snelheid: 3,2 Gbit/s. Hoewel USB 2.0 in theorie een hogere snelheid haalt dan FireWire 400, is FireWire in de praktijk toch sneller. Dat komt doordat USB 2.0 in de praktijk slechts snelheden haalt tot 30 MB/s (240Mbit/s). Firewire 400 haalt bijna de theoretische snelheid van 400 Mbit/s, oftewel dus bijna 50 MB/s.

  FLAC

  FLAC (Free Lossless Audio Codec) is een compressietechniek om audio op te slaan. Dit wordt gedaan zonder enige vorm van gegevensverlies (lossless). Het verschil met MP3 is dat de compressietechniek van MP3 wel gegevens opoffert (lossy). Hoe groter de compressie, hoe hoger het kwaliteitsverlies.

  Flash

  Adobe Flash (voorheen bekend als Macromedia Flash en daarvoor FutureSplash) is een computerprogramma waarmee animaties, webvideo's en webapplicaties (zoals spelletjes en websites) gemaakt kunnen worden.

  Flash Card

  Geheugenkaart

  Flashgeheugen

  Onder flashgeheugen verstaat men een niet-vluchtige vorm van extern geheugen op basis van de EEPROM-techniek. Deze techniek maakt het mogelijk om door middel van een programmeeractie op verschillende plekken in het geheugen te schrijven of te wissen. Flashgeheugen is niet-vluchtig geheugen: het behoudt de data als het apparaat wordt uitgeschakeld. De naam "FLASH" is ontstaan, omdat dit type EEPROM in één keer (in een flits) volledig of gedeeltelijk gewist kan worden, om er vervolgens iets anders in te schrijven. Er zijn twee types flashgeheugen: NOR- en NAND-flash, gebaseerd op de schakelingen die worden gebruikt om een data-item op te slaan. Flashgeheugen wordt onder andere gebruikt als BIOS-ROM in pc's, in MP3-spelers, USB-sticks en solid state drives. Het wordt ook gebruikt in geheugenkaarten voor digitale camera's, mobiele telefoons en pda's.

  Flat-bed scanner

  Scanner waarmee gescande (papieren) documenten digitaal kunnen worden opgeslagen.

  Flop of Floppy Disk

  Benaming voor een (5,25 en 3,5-inch) diskette.

  Form factor

  De algemene layout en afmetingen van moederborden en (computer)voeding en bekasting. Bekendse zijn AT en ATX

  Format

  Bestandsindeling

  Formatteren

  Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op je computer, moeten worden geformatteerd voordat je deze kunt gebruiken.
  Dit geldt voor alle media, zoals USB media(USB stick, externe schijf, etc), maar ook CD en DVD-Rom schijven.
  Als je een schijf, of andere media formatteert, configureer je de schijf met een bestandssysteem, zodat er met Windows of een ander besturing systeem gegevens op de schijf kunnen worden opgeslagen.
  Het commando om een medium te formatteren kan je vinden onder "start", in "programma's en bestanden zoeken", typ "cmd".
  Er verschijnt een zwart dos venster, typ hier format

  Forum

  Oud Grieks woord voor een publieke plek, waar iedereen met elkaar van gedachten kan wisselen. Elektronische discussiegroep waar mensen met een gemeenschappelijke interesse informatie, meningen en standpunten kunnen uitwisselen.

  Forwarden

  Doorsturen, zoals bijvoorbeeld het doorsturen van email naar een andere mail account.

  Fraudware

  Schadelijke en vaak valse anti-virus software die computergebruikers bang maakt door te melden dat het systeem is besmet en ze zo verleidt tot het bezoeken van websites die zijn geinfecteerd met malware en bedoeld is om de persoonlijke gegevens van het slachtoffer te stelen.

  Freeware

  Gangbare benaming voor software waarvan de auteur een licentie heeft verleend tot gebruik en verdere verspreiding in ongewijzigde vorm, zonder daarvoor vergoeding te vragen.

  FSB

  Systeembus tussen de processor (CPU) en de Northbridge in de pc-architectuur vanaf de introductie van de PCI-bus.

  FTP

  File Transfer Protocol voor de directe overdracht van bestanden tussen twee computers binnen een netwerk. Veel gebruikt protocol om bestanden van een computer naar een website over te zetten. Men gebruikt hiervoor een zogenaamde FTP client, zoals FileZilla.

G

  Games

  Spelletjes.

  Gastenboek

  De mogelijkheid om een bericht achter te laten op een website.

  Gateway

  Netwerkpunt: Een gateway is een netwerkpunt dat dienst doet als "toegang" tot een ander netwerk. Apparaat: Een gateway is ook een apparaat dat zorgt voor de vertaling en daarmee ook voor de verbinding van twee incompatibele netwerken, bijvoorbeeld ATM en Token Ring-netwerken. Op het internet of in een (bedrijfs)netwerk verzorgt een gateway daarmee de verbinding met andere netwerken.

  Gebruiker

  Object met unieke identiteit van een persoon die toegang heeft of krijgt tot een computer of netwerk.

  Gebruikersnaam

  Een unieke inlognaam (vaak met bijbehorend wachtwoord).

  Gebruikersprofiel

  Verzameling gegevens in een object met instellingen zoals de computer voor een gebruiker is ingesteld.

  Geheugen slot

  Kaarthouder waarin (RAM geheugen) voor computer geheugen wordt geplaatst en geborgd. Meestal zijn er 2 of meer sloten naast elkaar en kan je ze vinden rechts naast de processor.

  Geheugenmodule

  Hardware geheugen (bijvoorbeeld voor een computer).

  Geluidkaart

  Geluidmodule (PCI kaart of) op moederbord.

  General Protection Fault

  Is in de x86 instructie set architectuur (ISA's) een fout, een soort interrupt, veroorzaakt door bepaalde uitgevoerde code in de kernel of gebruikers programma.

  Gibibyte

  Een gibibyte, afgekort als GiB, is 1.073.741.824 bytes en ongeveer 7,3% groter dan een gigabyte of 1.000.000.000 bytes.

  GIF

  GIF heeft als grote voordeel dat het verliesvrij is.
  Als het originele plaatje wordt gecomprimeerd dan is uit dit gecomprimeerde plaatje altijd het origineel weer terug te halen.
  GIF heeft echter de beperking dat het alleen kan werken als het aantal kleuren in het plaatje beperkt is.
  Het aantal kleuren mag niet groter zijn dan 256 kleuren.
  Dit maakt GIF met name geschikt voor zelf gemaakte tekeningen en andere plaatjes met een beperkt aantal kleuren.
  GIF is dan ook minder geschikt voor zowel digitale kleur als zwart-wit foto's, omdat deze meer dan 256 verschillende kleuren of grijstinten hebben.

  Gigabit netwerk

  Netwerk met bandbreedte vanaf 1000Mbps. Voorwaarde is o.a UTP 5E of 6 bekabeling die niet langer is dan 100 meter en Full Duplex adapter instelling.

  Gigabyte

  1 miljard bytes, 1000 Megabyte of 1.000.000.000 bytes. In de binaire vorm is een Gigabyte 1.073.741.824 bytes, oftewel ongeveer 7% meer dan de eerste definitie. Om verwarring te voorkomen wordt geadviseerd om bij de binaire vorm Gibibyte of GiB te gebruiken.

  Gigaherz

  1000 Megaherz (zie Megaherz).

  Girotel

  Het systeem van de Postbank waarmee met behulp van de computer alle geldzaken zijn te regelen.

  Glasvezel

  Kabel van glasdraad, waardoor digitale gegevens als lichtsignaaltjes worden gezonden.

  Glitch

  De oorspronkelijke betekenis van de Engelse term "glitch" houdt zoveel in als: de onverwachte output die het gevolg is van een kortdurende elektronische of softwarematige storing.

  GLU

  General Logic Unit, programmeerbare universele schakeling.

  GMCH

  Op oudere Intel-gebaseerde moederborden werd de northbridge ook wel externe geheugencontroller-hub (MCH) of grafische kaart en geheugencontroller-hub (GMCH) genoemd als deze was uitgerust met ge?ntegreerde grafische voorzieningen. In toenemende mate werden deze functies ge?ntegreerd in de CPU-chip zelf, te beginnen met geheugen- en grafische controllers.

  GND

  Ground, aanduiding voor een verbinding met de aarde-aansluiting van het elektriciteitsnet.

  Gnome

  Een vrije desktopomgeving voor besturingssystemen die tot de Unix-familie behoren, zoals Linux en BSD. De naam GNOME werd ooit gecre?erd als acroniem voor GNU Network Object Model Environment, maar tegenwoordig wordt het gebruik van de volledige naam als verouderd beschouwd.

  GNU

  In 1984 door Richard Stallman gelanceerd project met als doel een volledig vrij besturingssysteem voor computers. GNU is een recursief acroniem. GNU is nauw verbonden met de Free Software Foundation (FSF), die dit als het centrale project beschouwt van de beweging voor vrije software. Onderdelen van het GNU-besturingssysteem worden tegenwoordig vooral gebruikt in Linux, en waarnaar de FSF verwijst als GNU/Linux.

  Gnutella

  Gnutella (Nullsoft) is volledig gedecentraliseerd en werkt dus zonder centrale server. Elke computer heeft namelijk een functie als client en server, en op deze manier wordt de vraag naar een bestand in 6 ? 7 stappen doorgestuurd naar duizenden andere clients. Het bekendste P2P-netwerk voor bestanden kleiner dan 100 MB. Bekende Gnutella clients zijn 'Limewire Basic' en 'Morpheus', de veel gebruikte clients voor dit netwerk. Zodoende staat Gnutella tegenwoordig niet meer voor bepaalde projecten of software, maar voor het protocol dat hier wordt gebruikt voor het delen van bestanden.

  GPT

  GUID Partition Table (GPT), vervangt in tijd mbr en wordt ondersteund op schijven groter dan 2TB. Sinds 2010 ondersteunen bijna alle besturingssystemen GPT, maar sommige hebben hier wel speciale EFI- of UEFI-firmware voor nodig, zoals Windows en Mac.
  GPT werd als opvolger ontwikkeld door Intel als onderdeel van EFI, maar kan er ook los van gebruikt worden wanneer de GPT-schijf niet opstartbaar moet zijn.
  Een GPT-schijf maakt gebruik van de Globaly Unique Identifier Partition Table (GPT) schijfpartitionering systeem en biedt de volgende voordelen:
  Ondersteuning voor maximaal 128 primaire partities.
  Master Boot Record (MBR) met maximaal vier primaire partities of drie primaire en 124 logische in de uitgebreide partitie.
  Ondersteunt veel grotere partitie grootte - meer dan 2,2 terabytes (TB), limiet voor MBR-schijven.
  Biedt grotere betrouwbaarheid vanwege replicatie en cyclische redundantiecontrole (CRC), als bescherming van partitietabel.
  Kan gebruikt worden als opslagvolume op alle x64-platforms.
  GPT-schijven kunnen gebruikt worden als opslagvolume op x86-gebaseerde Windows-platforms, als boot volume op x64-versies Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 en Itanium-systemen.
  GPT Format:
  Het besturing systeem maakt gebruik van de GPT-indeling voor de volgende soorten schijven:
  Basic schijven met primaire en uitgebreide partities, gewoonlijk NTFS geformatteerd, zijn de opslag types die het vaakst gebruikt worden met Windows.
  Dynamische schijven werden voor het eerst geintroduceerd in Windows 2000 en bieden functies die basic schijven niet ondersteunen, zoals volumes met daarin meerdere schijven opgeteld (spanned en striped volumes) en fouttolerante volumes te creëren, overspan te maken (gespiegelde en RAID-5 volumes ).

  GPU

  Een graphics processing unit of GPU is een processor die gebruikt wordt voor alle videotaken. Hiermee neemt hij deze taken van de CPU (Central Processing Unit) over. De GPU bevindt zich meestal op een videokaart.

  Grafische kaart

  Een videokaart of grafische kaart is de interface tussen een computer en het beeldscherm en is in de computer aangebracht. Het belangrijkste onderdeel van de kaart is de GPU.

  Grey Hat Hacker

  Een computerhacker of computerbeveiligingsexpert die soms wetten of typische ethische normen schendt, maar niet de kwaadwillende bedoeling heeft die typisch is voor een black hat-hacker.

  GRUB

  Grand Unified Bootloader, Het bootloader-project van GNU. Is een van de mogelijke bootmanagers die men kan gebruiken op een multiboot-systeem. Het is tegenwoordig de standaardbootloader van de meeste Linuxdistributies.

  Guest

  Gast

  GUI

  Graphical User Interface, een grafische gebruikersinterface.

  GUID

  Een GUID is een getal van 16 bytes (128 bits), geschreven in hexadecimale vorm, zoals: 3F2504E0 4F89 11D3 9A 0C 03 05 E8 2C 33 01 Het algoritme dat Microsoft gebruikt voor het aanmaken van GUID's heeft al veel kritiek gekregen, GUID's die een MAC-adres bevatten kunnen herkend worden aan het cijfer "1" als eerste in de derde groep getallen.

  Gz

  Gzip, GNU zip, een datacompressieprogramma voor Unix en Linux dat bestanden comprimeert in het gz-formaat, meestal in combinatie met tar. Er zijn ook versies beschikbaar voor Windows, OS/2 en MS-DOS.

H

  Hacken

  het vinden van toepassingen die niet door de maker van het middel bedoeld zijn, speciaal met betrekking tot computers.

  Hacker

  Computerkraker. Iemand die zonder toestemming inbreekt in een computersysteem door de netwerkbeveiliging te omzeilen of te kraken met als doel om te stelen.

  Handheld computer

  Computer gebouwd in form factor die kleiner is dan een laptop computer. Ook wel Palmtop computer genoemd.

  Hang-up

  Computer of programma dat niet meer reageert.

  Hard-coded

  Hard of softwarematig ingebouwde onderdelen die niet kunnen worden aangepast.

  Harde schijf

  Ook wel hard disk drive (HDD) of vaste schijf genoemd. Het opslagmedium voor de computer. Een harde schijf is snel en kan vele malen meer gegevens bevatten dan een (floppy) diskette van 1,44MB. De omvang wordt aangeduid in megabyte en/of gigabyte.

  Hardware

  Alle fysieke componenten aangeduid die in een computer een rol spelen.. Processor, geheugen, moederbord, harde schijf, floppy drive, CD-rom drive, Monitor, etc. behoren allemaal tot de hardware categorie.

  Hashtag

  Hashtag is een woord of zin met als prefix het #- (Octothorpe) leesteken, een woord dus inclusief het hekje als voorvoegsel. Door deze combinatie wordt een bericht eenvoudig gevonden. Hashtags worden gebruikt op verschillende socialemediawebsites, zoals Twitter, Facebook en Google+. Hierbij wordt de hashtag vooral gebruikt als een tag-aanduiding.

  HDMI

  De High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is een aansluiting voor audio – en videosignalen in ongecomprimeerde digitale vorm.

  Header

  Een header in een Office document is de kop van een document waarin bijvoorbeeld de naam van het document en datum staan

  Header (Nieuwsgroepen)

  Elke posting bestaat ruwweg uit twee delen: een body, waarin het verhaal van de poster staat, en de headers. In de headers, waarvan de meeste normaal niet zichtbaar zijn, wordt onder meer aangegeven waar het bericht vandaan komt en welke route het heeft gevolgd, wat het onderwerp is, wie het gepost heeft en in welke nieuwsgroep(en) het gepost is.

  Headset

  Koptelefoon of oortje, uitgebreid met microfoon zodat je kan luisteren en praten met iemand en toch de handen vrij hebt.

  Heat pipe

  Een transportmechanisme dat grote hoeveelheden warmte kan verplaatsen.

  Herstelpunt

  Een herstelpunt is een weergave van een opgeslagen toestand van de systeembestanden op de computer. Met herstelpunten kunt u de systeembestanden van uw computer herstellen in de staat waarin deze op een eerder tijdstip zijn opgeslagen. Herstelpunten worden automatisch door Systeemherstel gemaakt, wekelijks en als wordt gedetecteerd dat een wijziging aan de computer wordt gestart, bijvoorbeeld wanneer u een programma of stuurprogramma installeert.

  Hidden File

  Verborgen bestanden

  History-file

  een geordende verzameling van gegevens in het geheugen van de computer.

  HNP

  Staat de 2 aangesloten apparaten toe om van rol te wisselen (host/peripheral), zodat beide apparaten de OTG dual-rol kunnen aannemen.

  Hoax

  Hoaxes zijn van oorsprong misverstanden of slechte grappen. Ze worden doorgaans als goedbedoelde waarschuwing eindeloos door mensen verspreid. Internet-term voor onware en dus hinderlijke waarschuwingen voor virussen en andere gevaren.

  Home

  main page, home, homepagina, thuispagina, startpagina, hoofdpagina, frontpage, beginpagina of openingspagina genoemd: één bepaalde webpagina van een website.

  Homepage

  De begin of startpagina van een locatie die identiteits- en indexinformatie bevat.

  Honeypot

  Een een computersysteem dat zich bewust kwetsbaar opstelt voor wormen en andere virus aanvallen. Door de vergaarde informatie te analyseren, kan de verspreiding van de virussen mede worden tegengegaan.

  Host

  Een computer (server) op een netwerk. Zie server.

  Hot Pluggable

  Ook wel hot-plugging genoemd, refereert aan het loskoppelen van computerapparatuur of -onderdelen terwijl het systeem in bedrijf is. Door hot swapping wordt het o.a mogelijk externe apparatuur zoals digitale camera's toe te voegen of te verwijderen zonder dat het nodig is om het systeem uit te schakelen en later opnieuw in te schakelen.

  Hot Swappable

  Ook wel hot-plugging genoemd, refereert aan het loskoppelen van computerapparatuur of -onderdelen terwijl het systeem in bedrijf is. Door hot swapping wordt het o.a mogelijk externe apparatuur zoals digitale camera's toe te voegen of te verwijderen zonder dat het nodig is om het systeem uit te schakelen en later opnieuw in te schakelen.

  Hotlink

  Wanneer je een link gebruikt (naar een website) om een object, meestal een afbeelding, te tonen die op het internet op een andere site staat. Dit wordt ook wel inlinelink of deeplink genoemd.

  HTML

  HyperText Markup Language, de computertaal waarin het World Wide Web is opgemaakt.

  Http

  HyperText Transfer Protocol, het protocol waarmee een webpagina wordt verzonden.

  Hub

  Een hub werkt in eerste laag van OSI model en is het middelpunt van aangesloten computers, verstuurt data over alle poorten tegelijk.

  Hyperlink

  Een verwijzing of koppeling naar een andere locatie, op een netwerk of internet.

I

  I-book

  een laptop-lijn van Apple.

  IC

  Integrated Circuit: Een geintegreerde schakeling, een samenstel van verschillende elektronische componenten. Bij grotere IC's spreekt men wel van chip of microchip in o.a computers, telefoons, auto's en wasmachines.

  ICON

  Ook wel pictogram, is een symbool of afbeelding dat de plaats inneemt van een tekst.

  ICQ

  Populaire chat-software waarmee via het internet contact met andere websurfers kan worden opgenomen. Het programma, waarvan de naam wordt uitgesproken als 'I Seek You' (ik zoek je), waarschuwt als er bekenden van de websurfer on-line zijn. Ze kunnen vervolgens contact met elkaar opnemen, korte berichten uitwisselen of uitgebreid chatten.

  IDE

  Intelligent Drive Electronics. Een (oudere) kabel standaard. De IDE-kabel kan direct op de IDE-poort van het moederbord worden aangesloten. IDE ondersteunt maximaal twee apparaten per kabel: een master en een slave.

  IDE kabel

  Platte kabel met 40 of 80 draden en maximaal 3, 40 pins connectors, op elke IDE poort kunnen maximaal 2 IDE apparaten worden aangesloten, maximum kabellengte is 18" of 457mm. Een oudere IDE kabel telt 40 draadjes en hebben grijze of zwarte connectors, klik voor meer info "hier". Nieuwere IDE kabels tellen 80 draadjes, dit heeft te maken met de hogere snelheid waarmee gegevens door de kabel verplaatst worden. Deze 40 extra draadjes zijn aarde, connector op het moederbord is dan meestal blauw van kleur.

  IE

  Internet Explorer, webbrowser

  Image

  Computerbestand waarin een exacte kopie van een opslagmedium, zoals een harde schijf, een cd of een dvd, is opgeslagen. Het bevat alle informatie die nodig is om de structuur en gegevens van het medium opnieuw te construeren, zoals de bestanden, de bestandsstructuur en meta-informatie

  IMAP

  Internet Message Access Protocol, voor het synchroniseren van e-mail. Houdt de e-mails bij in een mappenstructuur van alle gebruikers op de server. Een user agent kan daardoor ook alleen bijvoorbeeld een header ophalen, of een gedeelte van een bericht, dit is handig als je bijvoorbeeld mail via een langzame verbinding binnenhaalt of op een PDA. Mail blijft op server.

  Img

  .img is een grafisch vector bestand

  Img

  .img bestandsnaam extensie wordt gebruikt in disk image bestanden, deze bevatten Raw dumps van een magnetische disk of van een optische schijf. Een Raw image bestaat uit een sector-by-sector binaire copie van het bron medium. het actuele format van het bestand is afhankelijk van het bestandssysteem van de disk waar het image van gemaakt werd (FAT, FAT32, NTFS)

  Import

  Invoeren (bijvoorbeeld in een computerprogramma).

  Inbelpunt

  Een toegangspunt (telefoonnummer verstrekt door ISP) tot het Internet.

  Inbox

  Opslagruimte voor binnenkomende E-mail berichten. E-mail berichten.

  Incremental backup

  Backupsysteem waarbij enkel de nieuwe of gewijzigde bestanden worden gekopieerd sinds de laatste full backup.

  Indent

  Programma waarmee code gemakkelijker gelezen kan worden.

  Index

  Index (boek), inhoudsopgave, register, een hulpmiddel bij het opzoeken van informatie.

  Inkjet

  Vloeibare inkt printer

  Inkjetprinter

  Type printer waarbij de inkt op het papier wordt gespoten.

  Inlinelink

  Wanneer je een link gebruikt (naar een website) om een object, meestal een afbeelding, te tonen die op het internet op een andere site staat. Dit wordt ook wel hotlink of deeplink genoemd.

  Inloggen

  Het proces van aanmelden op een computer of netwerk, bijvoorbeeld een Internet Service Provider.

  Input

  Invoer van ieder gegeven dat een computer gebruikt om te verwerken.

  Inscannen

  Middels scanner in de computer brengen.

  Insert

  Een toets op een computertoetsenbord waar mee je over en weer schakelt tussen de tekst-insertiemodus, waarbij de bestaande tekst verschuift als de cursor in bestaande tekst wordt neergezet en men tekst toevoegt, en de overschrijfmodus, waarbij de tekst vanaf de cursor overschreven wordt met bestaande tekst.

  Instagram

  Onderdeel van Facebook, een website en gratis mobiele app om digitale foto's en video's met een speelduur tot 60 seconden uit te wisselen.

  Installeren

  Het uitstallen of aanbrengen van een bepaald apparaat of stuk software zodat het gebruikt kan worden.

  Instant Messaging (IM)

  Onmiddellijke berichtgeving: een mogelijkheid om met elkaar via een hulpmiddel over grote afstand te communiceren.

  Integer

  In java 'int' is sleutelwoord dat bepaalt welk soort variabele aangemaakt wordt.

  Intelligente hub

  Een intelligente hub heeft dezelfde eigenschappen als de actieve hub met nog enkele bijzondere eigenschappen. Kan vanaf een centraal punt het netwerk worden beheerd, makkelijker netwerkproblemen te detecteren en op te lossen. Ook is de intelligente hub configureerbaar.

  Interface

  Een intermediair waarmee twee systemen met elkaar communiceren. Interface zet informatie van het ene systeem (bv computertaal van nullen en enen) om in begrijpelijke en herkenbare informatie van een ander systeem.

  Internet

  De benaming voor een zeer groot, de hele aarde omspannend openbaar netwerk van computernetwerken

  Internet extensie

  Internetextensie of topleveldomein, een deel van de naam van een website op internet.

  Internet roaming

  Zwerven op (digitale) netwerken van andere provider.

  Internet zoekmachine

  Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera zijn bekende Internet zoekmachines.

  Internetten

  Middels computer of smartphone surfen op het internet.

  Intranet

  Een privaat netwerk binnen een organisatie

  Intruder

  Indringer, bijvoorbeeld in een computer.

  Invalid

  Onvolledig of ongeldig.

  Inzoomen

  Dichterbij halen zodat bijvoorbeeld tekst wordt vergroot en daarmee beter leesbaar.

  IP spoofing

  Een techniek om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot een computer via diens IP stackf

  IP-adres

  "Internet Protocol" adres waaronder een computer bekend is op een netwerk of Internet, bijvoorbeeld 175.120.1.64 (Zie ook dynamische IP-adressering).

  IP-Camera

  Bewakingscamera die wordt aangesloten via het netwerk.

  IP-nummer

  Internet Protocol, is een adres. Aangesloten op het internet of netwerk heeft de computer een nummer waarmee deze zichtbaar is voor alle andere computers op het internet.f

  IRC

  Internet Relay Chat.

  Irc-bot

  Verbindt de geinfecteerde computer met een netwerk van waaruit de computer bestuurd kan worden.

  ISDN

  De afkorting ISDN staat voor Integrated Services Digital Network. Dit is een digitaal netwerk waardoor er een hogere transmissiesnelheid mogelijk is dan met de, traditionele, analoge telefoonlijnen. Met ISDN is er een transmissiesnelheid mogelijk van 64 Kbit/s (65.536 bit per seconde). In vergelijking: een "gewoon" modem heeft een transmissiesnelheid van 28,8 of 33,6 Kbit/s.

  Iso

  Iso is een term voor de ISO 9660-bestandsindeling die staat voor een exacte kopie, ook wel image genoemd, van een cd, dvd of een live-system op een USB-stick of een MicroSD-kaart.

  ISP

  Internet service provider ofwel internetaanbieder.

  IT

  IT kan verwijzen naar: Informatietechnologie, een vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computer.

  Italic

  Cursief

J

  Jailbreaken

  Openbreken m.b.v hacking.

  Jar

  JAR is een bestandsformaat dat gebruikt wordt om alle onderdelen samen te voegen (comprimeren) van een programma geschreven in de programmeertaal Java. De structuur van een JAR-bestand is hetzelfde als van een ZIP-bestand. Programma's die ZIP-bestanden kunnen weergeven, kunnen ook de inhoud van een JAR-bestand weergeven.

  Java

  Door Sun Microsystems in 1994 ontwikkelde, platform onafhankelijke en object georiënteerde programmeertaal, zeer geschikt voor internet-toepassingen.

  JavaScript

  Een door Netscape ontwikkelde scripttaal. Met JavaScript kan aan webpagina's een mate van interactiviteit worden toegevoegd die gewoonlijk niet met eenvoudige HTML kan worden gerealiseerd.

  JavaStation

  Netwerkcomputer van Sun. Client platform van Sun, voorbeeld van de Network Computer.

  JEDEC

  De JEDEC Solid State Technology Association, voorheen bekend als de Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC), is een onafhankelijke halfgeleider techniek branche organisatie en normalisatie-instelling.

  Jokerteken

  Het teken '*' of '?'.

  Joystick

  Een invoerapparaat of spelbesturingsapparaat voor computers

  JPEG

  Bestandsformaat (JPG of JPEG) voor afbeeldingen waarmee meer dan 256 kleuren kunnen worden weergegeven en waarin gebruik wordt gemaakt van compressie. Afbeeldingen in JPEG-formaat worden vaak op het internet gebruikt.

  Jpg

  Afkorting van 'Joint Photographic Expert Group'. Bestandsformaat voor afbeeldingen. Te herkennen aan de bestandsextensie '.jpeg' en '.jpg'. Door geringe bestandsgrootte is het ideaal voor verzenden digitale foto's per e-mail.

  Jquery

  JQuery is een vrij JavaScript-framework voor dynamische en interactieve websites, onder andere voor het bewerken van het DOM en CSS en interactie met de webserver (ook bekend als AJAX).

  Jscript

  Door Microsoft gemaakte scripttaal, gebaseerd op ECMAScript. Door deze basis lijkt JScript erg veel op JavaScript. JScript is ge?mplementeerd als een Windows Script-engine, daarom kan JScript in verschillende applicaties worden gebruikt, zolang deze maar Windows Script ondersteunen.

  Jumper

  Primitieve schakelaars die gebruikt worden om hardware in te stellen, doorgaans op een moederbord om bepaalde functionaliteit in te schakelen. Ze werden al gebruikt bij de allereerste computers en zijn ook nu nog aanwezig op moderne hardware.

  Jumperless (moederbord)

  Moderne moederborden worden volledig via CMOS setup geconfigureerd en bevatten geen jumpers.

  Junkmail

  Ongevraagde, meestal commerciele e-mail, beter bekend als spam.

K

  Kabelmodem

  Een kabelmodem is een speciaal type modem dat wordt gebruikt om data over het kabeltelevisienetwerk te transporteren en wordt onder andere gebruikt voor internet over de coaxkabel.

  Kalibreren

  Vergelijken van een systeem of apparaat met een standaard om de eigenschappen vast te stellen.

  Kbit/s

  Eenheid voor de transportsnelheid: 1 Kbit/s is gelijk aan 1000 bits per seconde, ook wel genoteerd als Kbps.

  Kernel

  Een kernel of core is in de informatica de kern van een besturingssysteem. De kernel is vrij simpel gezegd de supervisor in een besturingssysteem. Het is het meest centrale deel en het is het minst zichtbaar.

  Keuzemenu

  Menu venster waarin keuze gemaakt kan worden.

  Key

  Sleutel of toets (toetsenbord).

  Keyboard

  Toetsenbord.

  Keylogger

  Een programma of een stuk hardware waarmee men de toetsaanslagen tot zelfs de muisbewegingen van een computergebruiker kan registreren.

  KIK

  Berichtendienst (zonder mobiel nummer) om met vrienden in contact te blijven en ook om redelijk anoniem met anderen te chatten. Messenger is gratis en vergelijkbaar met Whatsapp, alleen is het natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Alleen berichten die je via de app verstuurt kosten niets, in tegenstelling tot sms.

  Kilobyte

  1,024 bytes.

  KiloHertz

  Een kilohertz is gelijk aan 10^3 Hz, ofwel 1 000 Hertz.

  Kladblok

  Oofwel Notepad is een kleine teksteditor die standaard bij elk Windows-besturingssysteem geleverd wordt. Notepad kan alleen worden gebruikt voor onopgemaakte tekst. )

  Kleurdiepte

  Het aantal bits dat wordt gebruikt om de kleur van een pixel aan te geven. Voor zwart en wit zijn slechts twee bits nodig. Een diepte van 8-bits biedt de mogelijkheid van 2 tot de macht 8 kleuren ofwel 256 kleuren. Voor een realistische kleurweergave is dat te weinig en daarom wordt over het algemeen uitgegaan van een 24-bits (16777216 kleuren) kleurmodel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elk van de samenstellende kleuren (Rood, Groen en Blauw).

  Kloon

  In de computerwereld werd aan het eind van de 20e eeuw gesproken van een kloon in de zin van een computer die technisch volledig uitwisselbaar is met de oorspronkelijke personal computer van IBM. Daarnaast werd de term ook gebruikt voor een merkloze computer.

  Kraken

  Een benaming voor een kwaadwillig iemand die zich bezighoudt met onder andere het zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot al dan niet beveiligde computersystemen. )

L

  Laatst bekende juiste configuratie

  Deze optie in veilige modus gebruik je alleen als Windows niet meer normaal kan functioneren, bijvoorbeeld na de installatie van een driver. In tegenstelling tot "Laatst bekende juiste configuratie" kun je wijzigingen die je met Systeemherstel hebt aangebracht ongedaan maken (tenzij je de veilige modus hebt gebruikt).

  LAN

  Local Area Network, lokaal computernetwerk aangesloten op een switch, hub of router.

  Landscape

  Landschap (bij printer (instelling) wordt in lengte van het papier geprint.)

  Laptop

  Letterlijk: schootcomputer. Een kleine, handzame computer om overal mee naartoe te nemen.

  Laserprinter

  Een laserprinter drukt tekst en afbeeldingen af door toner (zwart of gekleurd poeder) aan het papier te hechten.

  Layer

  Laag.

  LBA

  logical block addressing, voor schijven groter dan 8GB.
  Logical block addressing, afkorting LBA, is een techniek om het adresseren van grote harde schijven mogelijk te maken.
  De gegevens op een schijf worden verdeeld in sectoren. Een sector is op de PC haast altijd 512 bytes lang. Een aantal sectoren vormen een track, tracks op verschillende schijven boven elkaar vormen een cilinder.
  Vanouds kon een floppy diskette worden gelezen door het nummer van de cilinder, de kop en de sector op te geven.
  De sectornummering begon bij 1, de nummering van cilinder en kop begon bij 0.
  Elk van deze drie waarden werd in een byte (8 bits) opgegeven. Om opeenvolgende sectoren te kunnen lezen was het nodig te weten hoe de schijf was ingedeeld. Waren er 18 sectoren en 2 koppen, dan wist men dat cilinder 3, kop 1, sector 18 gevolgd werd door cilinder 4, kop 0, sector 1.
  Voor een harde schijf gold hetzelfde principe. Harde schijven werden echter steeds groter en al gauw waren er meer dan 256 cilinders. Dat werd aanvankelijk opgelost door ongebruikte bits in het sectornummer en kopnummer te gebruiken. De adressering werd hierdoor vrij gecompliceerd, en bovendien was de grootte van een schijf beperkt tot ruim 16 miljoen sectoren.
  Moderne schijven gebruiken LBA. De programmeur heeft nu niets meer te maken met het aantal cilinders, koppen en sectoren.
  Het is zelfs mogelijk dat er op de rand van de schijf meer sectoren zijn dan in het midden.
  Om de schijf te kunnen lezen, wordt er een volgnummer van 64 bits opgegeven.
  De schijf berekent zelf daaruit het cilinder-, kop- en sectornummer.

  Left parenthesis

  Linker haakje “ of ).

  Legacy

  Term voor “oudere” computer met software, of ondersteuning voor oudere versies.

  Libre Office

  Open source kantoorsoftwarepakket ontwikkeld door The Document Foundation en wordt ontwikkeld voor Windows, OS X, Android en Linux. LibreOffice is gebaseerd op OpenOffice.org en is eveneens vrij en gratis verkrijgbare software.

  Licentie

  Het vaak betaalde recht om een bepaalde technologie te mogen gebruiken. In een licentie worden de rechten van de gebruiker geregeld.

  Link (Hypertekst link)

  Een verwijzing op een webpagina naar een andere webpagina of een andere informatie bron op Internet.

  Linux

  Een gratis besturingssysteem op basis van Unix. Werd oorspronkelijk ontwikkeld door Linus Torvalds, en wordt nog steeds door vrijwilligers en enthousiastelingen over de hele wereld verder ontwikkeld. De aandacht voor Linux is aan het eind van de vorige eeuw enorm toegenomen.

  Lock

  Vergrendeld (zoals Caps lock op toetsenbord, wat vergrendeling hoofdletter betekent).

  Lossless

  Een codec compressie waarbij het te coderen materiaal wordt verkleind zonder kwaliteitsverlies.

  Lossy

  Een codec compressie waarbij het te coderen materiaal wordt verkleind met kwaliteitsverlies.

  Lurker

  Een lurker is een persoon die op internetfora, chatrooms, BBS-en, Usenet of wiki's alleen meeleest, maar zelf vaak niets bijdraagt.

M

  Mac

  Apple Macintosh

  Mac adres

  Media Access Control, uniek identificatienummer dat aan een apparaat in een ethernetnetwerk is toegekend.

  Macro

  Een klein computerprogrammaatje dat gedefinieerd is binnen een ander programma. De taak van een macro is om de werking (of de gebruiker) van het andere programma te ondersteunen, bijvoorbeeld door de automatisering van een aantal handelingen. )

  Mailinglist

  Automatische rondzendlijst waarop men zich kan abonneren.

  Mainboard

  (Ook wel een moederbord, systeembord, mobo of in het geval van Apple Inc.: Logic Board) in een personal computer is een printplaat met elektronica waarop andere (insteek-)printplaten kunnen worden gemonteerd.

  Malware

  Malware software die wordt gebruiktom compu tersystemen te verstoren, gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot private computersystemen. Het woord is een samenvoeging van het Engelse malicious software (kwaadwillende software). Malware wordt gedefinieerd door middel van zijn kwade opzet. De verzamelnaam voor beiden soorten noemt men ook wel badware.

  Malwarebytes

  Programma dat naast een antivirus programma draait om malware tegen te houden of verwijderen.

  Managed switch

  Via interface beheerde switch. Bijvoorbeeld VLAN’s, QoS en link aggregatie instelbaar.

  Markup taal

  Tekstmarkeertaal, kortweg markeertaal of markuptaal, is een computertaal om tekstdocumenten te voorzien van aanwijzingen ten behoeve van de softwarematige verwerking. De aanwijzingen worden daarbij in de tekst ingevoegd. Het zijn instructies voor de opmaak tijdens weergave van de tekst.

  Master Boot record (MBR)

  Master Boot Record wordt doorgaans gebruikt op harde schijven tot ongeveer 2,2TB.
  Het MBR-partitioneringssysteem dateert uit de jaren 80.

  Medium

  Een apparaat waarop gegevens kunnen worden opgeslagen, zoals schrijven, of waarvan kan worden opgenomen, zoals lezen.

  MegaByte

  Er wordt nog steeds veel gerekend met 1 MB = 1024 kB, waarbij 1 kB = 1024 B. Eén megabyte is dan 1.048.576 B of 2 tot de macht 20 B.

  Megaherz (MHz)

  Een megahertz is gelijk aan 10^6 Hz, ofwel 1 000 000 hertz.

  Memorystick

  Memorystick ofwel een USB-stick, geheugenstick, USB-staaf, insteekgeheugen) is een extern opslagmedium voor de computer dat door middel van een USB-poort aangesloten kan worden. In de stick zit flashgeheugen, dat voor de opslag zorgt.

  Menubalk

  Programma's onder Windows laten op de menubalk de keuzemogelijkheden van te openen programma's zien.

  Messenger

  Chatprogramma

  MFT

  De Master File Table (MFT) bevat hoofdzakelijk metadata over elk bestand en elke map op een NTFS-bestandssysteem.

  Micro USB

  Vervangt mini USB in nieuwere apparaten zoals smartphones, personal digital assistants (PDA), en camera's. Alle huidige USB On-The-Go (OTG) apparaten moeten alleen 1 USB connector: een hermafrodiete AB houder. Dit wil zeggen dat apparaten met de A-plug aangesloten ook standaard apparaat A, of host of master heet en verantwoordelijk is voor het starten van de USB interface. Op dezelfde kabel past ook het OTG apparaat met de B-plug, deze heet dan B-apparaat en heeft standaard de rol van peripheral of slave. Een apparaat zonder aangesloten plug heet standaard de status van B-apparaat of slave. Als een programma op het B-apparaat de rol vereist van master of host, dan wordt het Host Negotiation Protocol (HNP) gebruikt om tijdelijk van rol te wisselen naar het B-apparaat. The Micro-A connector is 6.85 bij 1.8mm en overmold boot grootte van 11.7 bij 8.5mm, terwijl de Micro-B connector 6.85 bij 1.8mm en overmold grootte van 10.6 bij 8.5 mm is.

  Microsoft Office

  Verzameling van (kantoor)programma`s van fabrikant Microsoft. Bevat o.a. Word, Excel, Access, Powerpoint en Outlook.

  Migreren (software)

  Migratie heeft tot doel verouderde softwaresystemen te vervangen door al dan niet nieuwe systemen die beter onderhoudbaar zijn en voldoen aan de wensen en eisen van de gebruikers.

  MIME

  Multipurpose Internet Mail Extensions. Via MIME blijft de oorspronkelijke bestandsindeling van een aangehecht bestand gehandhaaft bij het versturen ervan.

  Mini-USB

  USB kabelconnector voor smartphones en PDAs, afmetingen 3 bij 7mm. Mini-B connectors zijn nog steeds ondersteund, maar niet On-The-Go.

  Mirror-site

  Een mirror, Engels voor spiegel, is een web- of FTP-server die een kopie is van een andere server.

  MMP

  MultiMedia Protection Protocol. Een code, die in de datastroom van MP3-audio wordt verweven en die copyrightinformatie bevat.

  Modem

  Een apparaat waarmee informatiesignalen geschikt gemaakt worden om over een verbinding te worden getransporteerd.

  Moderator

  Een persoon die niet relevante of ongepaste berichten naar een mailinglist of nieuwsgroep verwijdert.

  Module (CMS)

  Uitbreiding op een CMS systeem, waarmee andere functionaliteiten kunnen worden toegevoegd (ook: extensie / plugin).

  Moederbord

  Het onderdeel in de computer waar alle chips, inclusief de processor, en de geheugen- en insteekkaarten bijeengehouden worden.

  Monitor

  Het beeldscherm waar de computer alle informatie naartoe stuurt die de gebruiker moet zien. Het beeldscherm wordt aangestuurd via de grafische kaart.

  MP3

  Afkorting van MPEG 1 Layer 3. Dit is een standaard voor de compressie van 44 KHz audiosignalen. Hiermee kan geluid zonder hoorbaar kwaliteitsverlies tot tienmaal worden verkleind, waardoor zo`n bestand sneller via het internet wordt verstuurd.

  MPEG

  Moving Pictures Expert Group. MPEG is een standaardmanier om bewegende beelden te comprimeren.

  MPEG-4

  Een methode voor de compressie van digitale audio en video )

  MSI

  Microsoft Installer: nu Windows Installer genaamd, is een software-engine die gebruikt wordt om programma's te installeren, verwijderen of te repareren op Windows. Windows Installer-bestanden hebben meestal de extensie MSI.

  MSN

  Microsoft network.

  Muis

  Een klein, handzaam apparaatje dat wordt gebruikt om de cursor of aanwijzer over het beeldscherm te sturen. Bevat meestal twee of drie knoppen, elk met verschillende functies.

  Muismat

  Een onderlegger waarover de muis van de computer makkelijk bewogen kan worden. Bovendien houdt deze voor een groot deel stof en vuil tegen en dat is weer belangrijk voor het functioneren en de levensduur van de muis.

  Muispijl

  Ander woord voor cursor.

  Multimedia

  Computertoepassingen waarin verschillende media worden gebruikt.

  Multisessie

  Tijdens een schrijf (brand) sessie op een CD/DVD kan er meerdere malen data toegevoegd worden aan het medium, hieraan zitten echter risico’s waaronder onherstelbare E32 fouten. Om die reden heeft DAO methode voorkeur.

N

  N-Protocol

  Draadloze netwerk standaard voor draadloze netwerken op 2,4 en 5Ghz frequentie met een doorvoersnelheid van 130 Mbit/s.

  NAS

  Network-attached storage: een opslagmedium dat op het netwerk aangesloten is.

  NAT

  Network Address Translation: een verzamelnaam voor technieken die gebruikt worden in computernetwerken waarbij de adresinformatie in de datapakketjes veranderd wordt. Zodoende kunnen verschillende netwerken aan elkaar worden verbonden. De techniek wordt hoofdzakelijk in routers ingezet.

  Navigeren

  Algemene aanduiding voor de manier waarop een internet-gebruiker zijn weg door allerlei websites probeert te vinden. Navigeren wordt gemakkelijker als de interface van een website gebruiksvriendelijker is.

  Nerd

  Geuzennaam, vaak onaardig bedoeld, voor begaafde en fanatieke, sociaal vaak wat onthande computergebruiker.

  Netbook

  Een netbook is een categorie van kleine, lichte en goedkope laptops die geschikt zijn voor algemeen gebruik en om toegang te krijgen tot internetapplicaties. Een netbook kan worden gezien als een zware pda die pc-programma`s kan draaien; of als een zeer lichte laptop, met een klein scherm, zonder optische schijf en met weinig processorkracht.

  Netiquette

  Gedrags- en fatsoensregels voor iedereen die gebruikmaakt van het Internet, met name voor e-mail, posten in nieuwsgroepen en chatboxen.

  Netwerk

  Een geheel van met elkaar verbonden punten zoals een datacommunicatie-, computer-, televisie- netwerk.

  Netwerk adapter

  Computerkaart (LAN of WiFi) in computer voor toegang tot een netwerk.

  Newbie

  Een nieuwe, nog onwetende gebruiker van het Internet.

  NIC

  Een hardware-onderdeel in een computer (meestal standaard in het moederbord), dat nodig is om die computer deel te laten uitmaken van een computernetwerk

  Nieuwsgroep

  Een verzameling van artikelen (berichten) over een bepaald onderwerp.

  NIST

  Het National Institute of Standards and Technology (NIST) is een wetenschappelijke instelling die onder de Amerikaanse federale overheid valt. Het NIST zet zich in voor standaardisatie in de wetenschap, zoals het definieren van eenheden.Het NIST werd in 1901 opgericht onder de naam National Bureau of Standards (NBS). In 1988 kreeg de instelling haar huidige naam.

  NIST Internet Time Service (ITS)

  NIST exploiteert diverse stratum-1 netwerk tijd servers, wat betekent dat hun tijd is direct gekoppeld aan UTC (NIST), de officiele NIST tijd, Windows, Mac en Linux systemen kunnen zo online de tijd synchroniseren.

  North Bridge

  De northbridge regelde de communicatie tussen de processor en de rest van het systeem, maar er kon ook een ge?ntegreerde GPU (Graphic Processor Unit) in zitten. Sinds de komst van multikernprocessoren en de introductie van de Intel Sandy Bridge en AMD Fusion processoren (in 2011) is de northbridge volledig verdwenen.

  Notebook

  Aanduiding voor een draagbare computer met afmetingen die een A4-notitieblok benaderen (ook vaak laptop genoemd).

  Notepad

  Digitale kladblok op de computer.

  NTFS

  New Technology File System, indelingssysteem voor harddisks.

  NumLock

  Een toets (met eventueel een bijhorend lampje) op een toetsenbord van een computer.Hiermee kan je wisselen tussen de numerieke invoer of het gebruiken van de navigatietoetsen (pijltjes, home, end, page-up, page-down, delete).

O

  OCR

  OCR staat voor Optical Character Recognition, ofwel optische taal herkenning. Deze techniek wordt onder andere gebruikt bij scanners. Het software programma herkent tekst in gescande documenten en kunnen bewerkt worden in bijvoorbeeld MS Word of Writer van LibreOffice (Open Office).

  OEM

  Afkorting van 'Original Equipment Manufacturers'. Computers fabrikanten die bepaalde hardwareonderdelen in de computer installeren. De aansturing is dan reeds in het besturingsysteem opgenomen en geconfigureerd. De software is onlosmakelijk met het systeem verbonden en kan/mag niet op een ander systeem geïnstalleerd worden.

  Office

  Kantoor software pakket, zoals Microsoft Office, Open Office of LibreOffice.

  Offline

  NIET verbonden met het Internet of een (lokaal) netwerk.

  OLE

  Afkorting van 'Object Linking and Embedding'. Wordt gebruikt voor het koppelen van gegevens uit verschillende bronnen. OLE is een techniek die het mogelijk maakt om gegevens uit een bestand te koppelen aan (linking) of in te sluiten in (embedding) een ander bestand.

  On the fly

  'op het moment zelf', in real time. Wanneer je on the fly een cd-r brandt, gebeurt dit rechtstreeks vanaf de cd-rom die als bron dient en niet via de vaste schijf.

  On-board

  'aan boord'. Deze term wordt gebruikt voor een computerelement, bijvoorbeeld een geluidskaart of wifi, dat al geïntegreerd is op het moederbord in de computerkast.

  OneDrive

  Online (internet) opslag medium van Microsoft, hiervoor is een Microsoft gebruikersnaam met wachtwoord vereist.

  Online

  Verbonden met het Internet of een (lokaal) netwerk.

  Onvif

  'Open Network Video Interface Forum. Het is een in 2008 ontwikkelde standaard voor de manier waarop IP camera's, netwerk recorders (NVR) en andere IP beveiligingsproducten met elkaar kunnen samenwerken.

  Opdrachtprompt

  Venster waarin een uitvoerbare opdracht kan worden getypt. Bijvoorbeeld het Windows-venster 'Uitvoeren'.

  Opdrachtregel

  Venster waarin een uitvoerbare opdracht kan worden getypt. Bijvoorbeeld het Windows-venster 'Uitvoeren'.

  Open Office

  Open Office is een gratis kantoorpakket, vergelijkbaar met Microsoft Office.

  Open source

  Software waarvan de broncode (source) openbaar is met het doel om de broncode bekijken, wijzigen en verder ontwikkelen. Voorbeelden van open source is het kantoorprogramma Open Office, Libre Office en het besturingssysteem Linux.

  Opmaakprogramma

  Programma voor het bewerken van bestanden, zoals documenten of afbeeldingen.

  Opslaan

  Vastleggen

  Opslagmedium

  Een schijf of een band waarop gegevens kunnen worden opgeslagen. De bekendste opslagmedia zijn: (verwisselbare) harde schijf, diskette, cd(-rom), tapestreamer (band) en een aantal soorten optisch-magnetische schijven.)

  Opslagruimte

  Digitale ruimte voor gegevens opslag. Deze hoeveelheid wordt vaak aangeduid in MB’s en GB’s.

  Opstartcd

  CD/DVD om computer op te starten als het besturingssysteem niet meer werkt. Dit kan een Windows-installatieschijf een zelf gebrande systeemherstelschijf zijn.

  Opstartdiskette

  Een opstartschijf (soms ook wel een opstartdiskette genoemd) was een verwisselbaar medium, zoals een diskette, cd-rom of dvd-rom, met Windows-opstartbestanden die door uw computer werden gebruikt om Windows te starten

  Opstarten

  Inschakelen)

  Optische muis

  Muis met een beweging sensor (camera). De sensor neemt de beweging waar ten opzichte van de ondergrond en geeft deze beweging op het beeldscherm weer als een bewegende pijl (cursor). De optische muis is nauwkeuriger en minder gevoelig voor vuil en slijtage dan de ouderwetse muis met een balletje (trackball).

  OS

  Een besturingssysteem, ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS, is een programma, meestal een geheel van samengestelde en samenwerkende programma's, dat na het opstarten van een computer in het geheugen geladen wordt en de hardware aanstuurt.

  OSPF

  Open Shortest Path First, open en dynamisch routeringsprotocol dat routers in staat stelt om het IP-verkeer naar de eindbestemming te sturen.

  OTG

  On-The-Go USB introduceert het concept van een apparaat dat zowel master en slave rollen kan uitvoeren - telkens als er twee USB-apparaten zijn aangesloten en een van hen is een USB On-The-Go-apparaat, dan brengen ze een communicatieverbinding tot stand. Het apparaat dat de koppeling beheert wordt de master of host genoemd, terwijl het andere apparaat de slave of perifere (peripheral) wordt genoemd.

  Outlook

  E-mailprogramma dat deel uitmaakt van het Microsoft Office-pakket. Outlook biedt behalve e-mail ook mogelijkheden voor het organiseren en plannen van allerhande taken en het samenwerken met collega's.

  Outlook Express

  E-mailprogramma in Microsoft Windows XP, hierin zitten niet alle uitbreidingen zoals in de Microsoft Office variant.

  Output

  De resultaten die zijn berekend door een computer.)

  Overclocken

  Het sneller laten werken van computeronderdelen dan binnen de specificatie (en garantie) van de fabrikant.

P

  Packet Writing

  Packet-writing (of incremental packet writing IPW) is een optische schijf recording technologie die gebruikt wordt om write-once en her beschrijfbare CD en DVD media op dezelfde manier te gebruiken als het schrijven naar een floppy disk vanuit het besturingssysteem.

  Pad

  De volledige beschrijving van de locatie van een bestand op een computer. Een pad ('path' in het Engels) is een soort routebeschrijving naar het bestand.

  Pageview

  Een pageview is een verzoek om een ​​enkel HTML-bestand, page, van een website te laden

  Pairing

  Het tot stand brengen van de verbinding tussen 2 bluetooth apparaten (een adapter in een PC en een "normaal" apparaat)

  Palmtop

  Zakcomputer op batterijen. Past in je handpalm.

  Parallelle poort

  Een aansluitpunt voor externe apparatuur, ook wel LPT-poort genoemd. Hierop worden meestal de printer en/of scanner aangesloten. De parallelle poort is sneller dan de seriele poort.

  Parser

  Een parser (van het Engelse to parse, ontleden, en het Latijnse pars, deel) is een computerprogramma, of component van een programma, dat de grammaticale structuur van een invoer volgens een vastgelegde grammatica ontleedt (parset). Een parser converteert de ingevoerde tekst in een datastructuur.

  Partitie

  Een partitie is deel van een schijf, zoals de C of D partitie (A t/m Z). De harde schijf partitioneren is het verdelen van die schijf in meerdere logische eenheden, die aangeduid worden als partities, zodat een fysieke harde schijf gebruikt kan worden, alsof het uit meerdere schijven bestaat. Een standaard (niet bewerkte schijf) kent maximaal 4 partities, 3 primaire partities en een logische partitie. De logische partitie kan nog in verschillende partities worden verdeeld.

  Partitioneren

  Het verdelen van een harde schijf in meerdere logische eenheden, die aangeduid worden als partities, zodat een fysieke harde schijf gebruikt kan worden, alsof het uit meerdere schijven bestaat.(volume)

  Passieve hub

  Een passieve hub kan in tegenstelling tot een actieve hub geen signalen versterken. Een passieve hub heeft dan ook geen voeding nodig.

  Password

  Wachtwoord. Bij internet-verkeer vormt het password samen met de inlognaam het account. Passwords zijn geheim en daarom zeer interessant voor hackers en andere kwaadwilligen.

  PATA

  Parallel ATA: een standaardinterface die de communicatie tussen het moederbord van een computer en schijfstations mogelijk maakt.

  Patch

  Patches ('lapjes') zijn door softwarefabrikanten ontwikkelde programma's waarmee fouten (bugs) in hun software worden verholpen.

  Patchkabel

  Netwerk of UTP kabel waarmee een apparaat (computer) kan worden verbonden met een ander apparaat of netwerk.

  Paypal

  Een online betaalsysteem.

  PC

  Afkorting van: Personal Computer. De algemene aanduiding voor een computer met een ander besturingssysteem dan de Mac, Zie ook Mac.

  PC Card

  De PC Card (PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association) is een standaard voor een insteekkaart en bijpassende houder, bestemd voor uitbreidingskaarten voor notebooks. Deze kaart is, afgezien van de dikte, zo groot als een kredietkaart.

  PCI

  Peripheral Component Interconnect, een aansluiting op het moederbord van een computer.

  PCI-e

  PCI Express De PCIe-standaard ondersteunt insteekkaarten van maximaal 300 watt, waarvan 75 watt uit het PCIe-slot. Bij een PCIe-slot hoort ook een PCIe-bus. Aan de uiteinden van de PCIe-bussen bevinden zich de PCIe-slots, die bestemd zijn voor insteekkaarten (PCI-kaart). Het vormt een oplossing voor de steeds grotere vraag naar snelheid. PCI Express vervangt twee vorige insteekkaartstandaarden: PCI en AGP.

  PDA

  Persoonlijke digitale assistent (palmtop, zakcomputer of handpalmcomputer), klein draagbaar toestel dat computer-, telefonie-, fax- en netwerkfuncties combineert.

  Pentium

  32-bit Microprocessor, opvolger van de serie 80286, 80386 en 80486. Hoewel de naam 80586 voor de hand had gelegen koos Intel in 1993 voor de van vijf (penta) afgeleide naam *Pentium*. De processor was vijfmaal zo krachtig dan de 486-processor en werd in 1995 opgevolgd door de *Pentium* Pro voor

  de professionele markt (opgevolgd door de Xeon). In 1997 verscheen de *Pentium* II en in 1999 zag de *Pentium* III het licht.
  PGP

  Pretty Good Privacy, een encryptie- (versleuteling) systeem om gegevens mee te coderen.

  Phishing

  Vorm van internetfraude. Het bestaat uit het oplichten van mensen door ze te lokken naar een valse (bank)website, die een kopie is van de echte website, om ze daar ?nietsvermoedend? te laten inloggen met hun inlognaam en wachtwoord of hun creditcardnummer. Hierdoor krijgt de fraudeur de beschikking over deze gegevens. De fraudeur doet zich hierbij voor als een vertrouwde instantie, zoals een bank.

  Pictogram

  Een symbool of afbeelding, dat de plaats inneemt van een tekst.

  Pipe

  "|" leest als "hetzelfde als" en komt bijvoorbeeld voor in Java programmeer taal en is een "bit-wise OR operator".

  Pixel

  Beeldpunt. De kleinste eenheid van een (bitmap) afbeelding. Een pixel is een "puntje". Een pixel kan maar 1 kleur hebben. Zie ook resolutie.

  Pixel

  Een enkele gekleurde punt (Eng.: dot) op het beeldscherm van de computer of in een digitaal beeld. Veel pixels bij elkaar vormen samen een beeld.

  Plug and play

  PnP, Plug and Play. De standaard die eigenlijk het gedoe rond het configureren van hardware in en om jouw PC, te vereenvoudigen.

  Plug-in

  Aanvullende software in een programma, van andere fabrikanten, voor uitbreiding aan functionaliteit.

  PNG

  Portable Network Graphics, meestal afgekort als PNG (uit te spreken als ping, vaak als initiaalwoord uitgesproken) is een bestandsformaat voor rasterafbeeldingen met verliesloze compressie. Een PNG bestand is groter dan een bestand in JPEG formaat.

  PoE

  Power over Ethernet, onder te verdelen in twee standaarden, 802.3af (maximaal vermogen per poort van ruwweg 15 watt) en 802.3at of PoE+ (maximaal 34 watt leveren per poort), met vermogensverlies tussen 10-25%. PoE is een kostbare toevoeging.

  Poort

  De in- en/of uitgang van een computer, waar een randapparaat op kan worden aangesloten.

  POP

  Point of Presence, ofwel inbelpunt.

  Pop-up

  In de wereld van internet: een nieuw, vaak kleiner venster dat verschijnt boven op het bestaande venster. Het openen van een pop-up kan gebeuren als reactie op een klik van de gebruiker.

  POP3 server

  Een computer (server) die gebruik maakt van het Post Office Protocol. Als iemand u een e-mail bericht stuurt, dan wordt deze bewaard in uw postvakje op de POP server totdat u uw berichten ophaalt.

  Portaal(site)

  Een portaal verleent de toegang tot het Internet. De site is gemaakt is om als startpagina ingesteld te worden in uw browser. Een goede portal site biedt veel nuttige links en diensten. Via deze weg kan u algemene informatie vinden over allerlei activiteiten in de wereld. Soms heeft een portaal een bepaald thema met die doelgroep afgestemde diensten. Bekende portaalsites zijn deze van Planet Internet, Microsoft of Yahoo.

  POST

  De Power-On Self Test (of POST) is een eerste serie tests die een computer of aanverwant apparaat uitvoert wanneer deze wordt aangezet. De POST wordt uitgevoerd door de BIOS en controleert of het RAM, de videokaart, de opslagschijven, toetsenbord en andere hardware normaal functioneert. Wanneer de test goed doorlopen wordt, gaat de computer verder met de opstartprocedure.

  Powered (USB)Hub

  Apparaat (bus) om meerdere USB apparaten aan te kunnen sluiten, met een eigen voeding om alle aangesloten apparaten ook van spanning te voorzien

  PowerShell (Windows)

  Object georienteerde shell en scripttaal voor Microsoft Windows.

  Ppt

  Extensie van een MS Powerpoint bestand, vanaf 2007 is extensie 'pptx'.

  PPTP

  Point-to-Point Tunneling Protocol, een protocol dat gebruikt wordt binnen een VPN (Virtual Private Network).

  Printer

  Een apparaat, dat de uitvoer van een computer, scanner of digitale camera afdrukt op (foto)papier.

  Printscreen

  Een toets op het toetsenbord (PrtScr), waarmee je een kopie van het grafische scherm op het klembord geplaatst, die daarna door middel van de functie plakken in een grafisch bewerkingsprogramma geïmporteerd kan worden.

  Proces

  Taak

  Processor

  Deze chip verwerkt alle instructies, en is daarmee de belangrijkste chip in de computer.

  Product key

  Software sleutel, zoals Windows licentie.

  Programma

  Een opeenvolging van instructies met als doel om een specifieke taak met een computer uit te voeren. Een programma kent een uitvoerbare vorm, die de computer direct kan gebruiken om de programmainstructies in een centrale verwerkingseenheid uit te voeren.

  Programmeren

  Het schrijven van een computerprogramma, een concrete reeks instructies die een computer uitvoert.

  Prom

  Een computer-chip programmeerbaar alleen-lezen geheugen.

  Prompt

  Knipperende cursor.

  Protocol

  Handelingen volgens een vooraf afgesproken volgorde.

  Provider

  Een bedrijf dat Internet-accounts aanbiedt. Uw eigen computer krijgt via de computers van dat bedrijf toegang tot het wereldwijde netwerk.

  Proxy

  Handelen in naam van iemand anders om bv anoniem te blijven.

  Proxy server

  Een proxyserver is een server die zich bevindt tussen de computer van een gebruiker en de computer waarop de door de gebruiker gewenste informatie staat (het Engelse woord “proxy” betekent gevolmachtigd tussenpersoon).

  PrtScrn

  PrintScreen, ofwel kopie maken van momentele weergave actieve venster.

  PS2

  Interface (type stekker) voor het aansluiten van een toetsenbord en muis, werd vervangen door USB aansluiting.

  PST

  Archieven die je maakt, door het bewaren van emailberichten, worden opgeslagen als Outlook-gegevensbestanden (.PST), die worden opgeslagen op je computer.

  Public domain

  Publiek domein, betekent: voor iedereen toegankelijk. Publiekdomeinprogramma's zijn gratis. De auteur geeft zonder voorbehoud toestemming de programma's te gebruiken.

Q

  Qos

  Quality of Service. Kan bepaald verkeer prioriteit geven over ander verkeer, zoals tijdkritisch telefoonverkeer voorrang geven op gewoon gegevensverkeer.

  Query

  Engelse benaming voor een zoekopdracht in een database.

  QuickTime

  Door Apple ontwikkelde standaard om filmpjes met beeld en geluid digitaal op te slaan en weer te geven. QuickTime-bestanden zijn herkenbaar aan de extensie (het achtervoegsel) MOV.

  Quote

  Engels voor citaat. Het herhalen van een deel van een email bericht, zodat de geadresseerden de verhaallijn kunnen volgen. Handige optie om de verhaallijn vast te houden en om op onderdelen van een bericht te reageren.

  QWERTY

  Verwijst naar een systeem van indeling van toetsen op computertoetsenborden en typemachines waarvan de eerste rij letters (gerekend van linksboven) begint met de Q, W, E, R, T en Y. Standaard-toetsenbordindeling in verreweg de meeste landen waar het Latijnse schrift wordt gebruikt. De qwerty-indeling die in Nederland verreweg het meest voorkomt, is de Amerikaanse.

R

  RADIUS

  Remote Authentication Dial In User Service is een AAA (authenticatie, autorisatie en accounting) systeem. Het systeem wordt gebruikt om de identiteit van een gebruiker die toegang wenst tot een netwerk, te kunnen vaststellen.

  RAID

  Redundant array of independent disks, ook wel redundant array of inexpensive disks (of drives) en is de benaming voor een set methodieken voor fysieke data-opslag op harde schijven waarbij de gegevens over meer schijven verdeeld worden, op meer dan één schijf worden opgeslagen, of beide, ten behoeve van snelheidswinst en/of beveiliging tegen gegevensverlies.

  RAM

  Betekent: Random Access Memory, ook vaak aangeduid als werkgeheugen of intern geheugen. RAM is het vluchtige werkgeheugen van de computer waarin zowel gelezen als geschreven kan worden, maar waarvan de inhoud verdwijnt zodra de computer wordt uitgezet. De computer gebruikt het RAM om programmagegevens te lezen voordat die worden uitgevoerd. In P4 systemen werd gebruik gemaakt van DDR geheugen

  RAMDAC

  Random Access Memory Digital to Analog Converter, chip die op VGA-kaart het digitale signaal omzet naar een analoog signaal

  Randapparaat

  Elk apparaat dat wordt toegevoegd aan een personal computer, zoals een scanner, een printer of een modem.

  Ransomware

  Ransomware is een chantagemethode via internet door middel van malware. Letterlijk vertaald betekent ransom: losgeld. Ransomware is een programma dat een computer (of gegevens die erop staan) blokkeert en vervolgens van de gebruiker geld vraagt om de computer weer te 'bevrijden'. Betalen blijkt echter niet tot volledige ontsluiting van de computer te leiden, zo waarschuwt de Nederlandse overheid.

  RAR

  RAR (een afkorting van Roshal ARchive) is een datacompressie-algoritme, bekend van WinRAR.

  RAS

  Remote Access Service, die (met de juiste login gegevens) toegang verschaft tot een netwerk vanaf het internet.

  Rasterafbeelding

  Een rasterafbeelding of bitmap is een afbeelding in digitale vorm, waarbij van elke pixel de kleur wordt vastgelegd

  Readme

  Engelse benaming voor: Leesmij. Tekstbestand in gecomprimeerd bestand met nuttige informatie over uitgepakte onderdelen van een programma.

  Reboot

  Het opnieuw starten van een computer, ook wel reset genoemd, waarbij het besturingssysteem opnieuw wordt geladen. Het gelijktijdig indrukken van de toetsen CTRL-ALT-DEL veroorzaak een reboot.

  Record

  Vertegenwoordigt een rij, een enkel, impliciet gestructureerd dataitem in een tabel.

  Redirector

  Een programma dat ervoor zorgt dat diensten die op een netwerk worden aangeboden kunnen worden aangesproken alsof ze lokaal (op de computer waarop de redirector aanwezig is) beschikbaar zijn. Zo hoeven programma's zich er niet mee bezig te houden of een dienst lokaal of via een netwerk moet worden aangesproken.

  Redundantie

  1:Het dubbel of driedubbel opslaan van gegevens voor het geval er gegevens verloren gaan. 2:Het dubbel hebben van netwerk apparaten, zoals servers(cluster).

  Refresh rate

  verversingsfrequentie bij geheugenchips. DRAM moet om de zoveel tijd ververst worden, anders gaat de inhoud verloren.

  Register

  Zeer belangrijk onderdeel van Windows, waarin onder meer veel gegevens en instellingen worden bijgehouden over Windows zelf en over andere geinstalleerde software.

  REM

  Regels beginnend met "REM" zijn commentaar (remarks) en worden niet uitgevoerd (zoals altijd in batch-bestanden van DOS). Ook kan een opdracht (tijdelijk) worden uitgeschakeld door er "REM" voor te zetten.

  Repeater

  Een repeater is een zend-ontvanginstallatie die een signaal ontvangt en op een andere frequentie, signaalniveau en/of hoger vermogen realtime weer uitzendt. Het doel is een groter bereik te verkrijgen en zo communicatie over grotere afstanden mogelijk te maken.

  Replay Attack

  Ook ?playback attack genoemd, is een manier om een netwerk aan te vallen door legale datapakketten te versturen, maar deze opzettelijk te vertragen of vaak te herhalen.

  Replicatie

  Verschillen bijwerken tussen databases, synchroniseren.

  Repository

  Een pakketbron, softwarebron, is een software opslagplaats en de daarmee gerelateerde informatie zoals afhankelijkheden (benodigdheden om een softwarepakket te installeren). De pakketbron wordt meestal aan het internet verbonden door de bestanden op een server(met database) te plaatsen. Via een speciaal programma, een pakketbeheerder, kan de software dan gedownload worden naar de computer van de eindgebruiker. De pakketbron kan zowel gecompileerde software bevatten als broncode die nog gecompileerd moet worden. De meeste Linuxdistributies maken gebruik van pakketbronnen voor het installeren van software.

  Reset

  Het opnieuw instellen naar fabrieksinstellingen van de computer en/of van het besturingssysteem.

  Resident programma

  Programma dat in het RAM-geheugen aanwezig blijft zodra de computer aangezet wordt.

  Resolutie

  Het oplossend vermogen van een beeld of beeldscherm. Een term waarmee de kwaliteit en scherpte van een beeld wordt uitgedrukt. Resolutie slaat op de dichtheid van het aantal beeldpunten (pixels). Hoe hoger de resolutie hoe meer beeldpunten er zijn en hoe scherper de afbeelding is.

  Restart

  Opnieuw opstarten

  Restore

  Herstellen en/of terugzetten van een back-up.

  RGB

  Kleursysteem, een kleurcodering, een manier om een kleur uit te drukken met behulp van een combinatie van de drie primaire kleuren Rood-Groen-Blauw, uitgaande van additieve kleurmenging. De hoeveelheid van elke primaire kleur die benodigd is om de mengkleur te verkrijgen, wordt uitgedrukt in een getal dat meestal uit 8 bits bestaat en kan vari?ren tussen 0 en 255.

  RIMM

  Rambus Inline Memory Module (RIMM) is een geheugensoort voor de computer naast de gangbare DIMM en oudere SIMM.

  Rippen

  Met media player fragmenten van cd of dvd kopieren (bijvoorbeeld geluid of video).

  Roaming

  Zwerven tussen verschillende locaties

  Robot spider

  Een programma dat automatisch webpagina's ophaalt en informatie van die pagina's gebruikt om index aan te leggen. Deze indexen worden dan gebruikt door een zoekmachine.

  Rogueware

  Valse beveiligingssoftware is een vorm van malware. Gebruikers geloven dat ze een virus op hun computer hebben staan en zo wordt geprobeerd hen te laten betalen voor bepaalde software die het probleem zogezegd zal oplossen. Eigenlijk doen deze programma's niets of bevatten ze virussen. De gebruikers worden meestal in de val gelokt door reclamebanners op het internet waarin ze te lezen krijgen dat ze virussen hebben.

  Rom

  Read Only Memory, een medium waar alleen van gelezen kan worden, zoals een CD-rom.

  Root

  Oorsprong, structuur b.v .de directory in een bestandssysteem waaronder alle andere directory's zich bevinden.

  Rootkit

  Set software gereedschap dat wordt gebruikt door een derde partij (meestal een hacker) na toegang te hebben verkregen tot een (computer)systeem. De rootkit nestelt zich diep in het besturingssysteem, zodat het mogelijk is dat het besturingssysteem instabiel wordt.

  Router

  Apparaat dat twee of meer verschillende computernetwerken aan elkaar verbindt, bijvoorbeeld internet en een bedrijfsnetwerk en pakketten data van het ene naar het andere netwerk verzendt.

  RPC

  Remote procedure call, is een technologie die een computerprogramma op ??n bepaalde computer toestaat om code uit te voeren op een andere computer zonder dat de programmeur de code expliciet hiervoor geschreven heeft.

S

  S/Pdif

  Of S/P-DIF staat voor Sony/Philips Digital Interface Format. S/P-DIF, consumentenversie van de standaard AES/EBU. S/PDIF wordt hoofdzakelijk gebruikt in combinatie met cd-spelers en dvd-spelers die cd's afspelen en andere audiocomponenten zoals MiniDiscs en geluidskaarten in computers.

  San

  Storage Area Network. Een infrastructuur t.b.v. datatransport."Storage" = opslag.

  Sandbox

  Een afgeschermde ruimte waarin computerprogramma's kunnen werken zonder andere processen te verstoren, zou de beveiliging ten goede komen. Sandboxen worden voornamelijk gebruikt om code uit te voeren die niet vertrouwd of onstabiel bevonden wordt.

  Sata

  Serial ATA (ook SATA of S-ATA), voluit Serial Advanced Technology Attachment, is een computerbus ontworpen voor het transport van gegevens tussen de computer en de harde schijf of dvd-/cd-speler. Serial ATA is de opvolger van Parallel ATA (PATA of P-ATA, Parallel Advanced Technology Attachment) of IDE-bus.

  Save(n)

  Bewaren, de gegevens opslaan in de computer.

  Scannen

  Zoeken naar infecties (anti virusscanner) of het maken van kopieën met een apparaat.

  Scareware

  Schadelijke en vaak valse anti-virus software die computergebruikers bang maakt door te melden dat het systeem is besmet en ze zo verleidt tot het bezoeken van websites die zijn geinfecteerd met malware en bedoeld is om de persoonlijke gegevens van het slachtoffer te stelen.

  Screen

  Beeldscherm of venster.

  Screensaver

  Een programma in een computer die ervoor zorgt dat het beeld dat op het beeldscherm wordt vertoond na een bepaalde tijd van inactiviteit regelmatig van positie zal veranderen.

  Screenshot

  Een statische afbeelding (een "foto") van wat er op een bepaald moment zichtbaar is in een venster.

  Scripttaal

  Programmeertaal voor het schrijven van scripts, kleine programmaatjes om veel voorkomende taken (bijvoorbeeld systeembeheertaken) pragmatisch te automatiseren, of om een langdurige maar eenmalige taak te verrichten.

  Scrollbar

  De scrollbar of schuifbalk is de balk die rechts en/of onder een venster verschijnt, die u kunt aanklikken en verschuiven om delen van de pagina die buiten uw scherm vallen, in beeld te krijgen.

  Scrollen

  Verschuiven van de weergegeven inhoud op een computerbeeldscherm>

  SCSI

  SCSI betekent Small Computer System Interface en wordt uitgesproken als ?skoezie?. Technologie die vooral gebruikt wordt om hardware zoals cd-rom-spelers en tapestreamers te koppelen op servers.

  SD kaart

  Secure Digital heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van CompactFlash, het is veel kleiner en gebruikt minder energie.

  SDR SDRAM

  Single Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Single Data Rate means that SDR SDRAM can only read/write one time in a clock cycle. SDRAM have to wait for the completion of the previous command to be able to do another read/write operation.

  Search engine

  Zoekprogramma op het Internet.

  Secure server

  Een server die de mogelijkheid heeft informatie op een beveiligde manier te ontvangen van een browser.

  Selfextracting

  Het zelf uitpakken van programma’s en bestanden bv zip bestanden.

  Seo

  Search Engine Optimization, ofwel in Nederlands, het actief optimaliseren van (mobiele) websites en apps voor mensen die zoekmachines gebruiken.

  Seriele poort

  Een computer kan beschikken over vier seriele poorten; com1, com2, com3 en com4.

  Server

  Een server is een computer of een programma in een netwerk dat diensten verleent aan clients.

  SGML

  Standard Generalized Markup Language is een taal waarmee andere structurele documenttalen op code-basis worden beschreven.

  Share

  Delen

  Shareware

  Software die gratis kan worden uitgeprobeerd, maar waarvoor de schrijver of ontwikkelaar een betaling wil hebben als u besluit de software te blijven gebruiken.

  Shift

  Een schakeltoets op het toetsenbord van een computer, die in combinatie met een andere toets een bepaald teken geeft

  Shortcut

  Snelkoppeling.)

  Shutdown

  Afsluiten en uitschakelen.

  Site

  Plek, pagina op het internet.

  SiteMap

  Schematisch overzicht van de opbouw en inhoud van een website.

  Sjabloon

  Een raamwerk met een structuur.

  Skype

  Een programma, waarmee men over het internet b.v kan telefoneren (niet 112) en chatten.

  Slash

  De schuine streep (/), schrap of Duitse komma, in computerterminologie ook wel (forward) slash genoemd.

  Sleur en pleur

  Verslepen van ene locatie naar andere locatie (kan verplaatsen en/of kopieren zijn)

  Smartcard

  Chipkaart die wordt gebruikt voor het decoderen van radio- en televisie-uitzendingen.

  Smartphone

  Mobiele telefoon die uitgebreidere computermogelijkheden biedt, waaronder WiFi.

  SMS

  Een computer die via Simple Mail Transfer Protocol uw uitgaande berichten verwerkt en doorstuurt.

  SMTP server

  Short Message Service. Via een Internetpagina kunt U korte berichten (max. 120 tekens) sturen naar een mobiele telefoon.

  Snailmail

  Slakkenpost, oftewel een door emailgebruikers bedachte naam voor de traditionele post.

  Snelkoppeling

  Een icoontje met een verwijzing naar bijvoorbeeld een programma. Het er op klikken start het programma

  Snelnet

  Een verouderde term voor ADSL

  Sneltoets

  Is een toetscombinatie op het toetsenbord waarmee functies/commando's in computerprogramma's geactiveerd kunnen worden. "Snel" betekent hierin dat het aanroepen van functies vaak sneller gaat dan met de computermuis..

  Socks

  'SOCKet Secure', een Internetprotocol dat het mogelijk maakt voor client-serverapplicaties om transparant gebruik te maken van de diensten van een netwerk-firewall.

  Software

  De naam voor computerprogramma's. Het is niet tastbaar en bestaat alleen in het geheugen van de computer of opgeslagen op een CD-Rom of diskette.

  South Bridge

  Verzorgde de communicatie met de relatief tragere componenten van de pc: de harde schijven, diskettestations, toetsenbord, USB en de andere PCI-sleuven (Engels: slots) naast de AGP en PCI-Express (ook wel PCI-e). De southbridge vormde samen met de northbridge de chipset op het moederbord. Sinds de introductie van de Sandy Bridge processoren in 2011, is de northbridge in de SoC van de CPU ge?ntegreerd. Sinds de introductie van Intel 5 Series chipsets in 2008, is de southbridge door Intel vervangen door de Platform Controller Hub (PCH).

  Spam

  Verzamelnaam voor ongewenste email berichten.

  Spoofen

  Het vervalsen van kenmerken met als doel om tijdelijk een valse identiteit aan te nemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om e-mail, website, IP-adres.

  Spooler(printer)

  Een spooler is een programma dat de spoel bewaakt. Spoolen van een printer werkt door printdata in een wachtrij te zetten, waarna deze ??n voor ??n worden opgehaald om afgedrukt te worden.

  Spreadsheet

  Een rekenkundig programma zoals Exel.

  Spyware

  Programma dat gegevens van de gebruiker doorgeeft aan derden.

  SSD

  Een solid state drive of solid state disk (SSD) is een medium waarop digitaal gegevens bewaard kunnen worden met behulp van niet-vluchtig (zoals flash) of vluchtig geheugen (bijvoorbeeld SDRAM).

  SSL

  SSL, (Secure Sockets Layer), nu vervangen door TLS en herkenbaar aan HTTPS voor de url, is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. SSL werkt twee kanten op, enerzijds zorg je ervoor dat men niet kan meelezen met wat je naar de website verstuurt. Anderszijds voorkomt het dat informatie die naar de website verstuurd wordt, of vanaf de website verzonden wordt, aangepast kan worden.

  Startmenu

  Een menu bij de taakbalk van Microsoft Windows. Door op de knop 'Start' te klikken opent het startmenu. In het menu staan snelkoppelingen naar verschillende programma's.t.

  Startpagina

  De Internetpagina die je te zien krijgt zodra je de browser opstart.

  Storage

  Digitale opslagruimte.

  Subdirectory

  Een directory binnen een andere directory. Zie ook directory.

  Submitten

  Verbasterde Engelse term voor doorsturen.

  Subnetmasker

  Een netwerkmasker, subnet mask of ook wel netmask is een binair getal dat wordt gebruikt om een scheiding, ofwel subnet aan te brengen in de IP-adressering. De IP-adressen binnen dit subnet vallen binnen hetzelfde broadcast-domain.

  Surfen

  Rondkijken op het World Wide Web.

  SVG

  SVG (Scalable Vector Graphics) beschrijft afbeeldingen die bestaan uit tekst, vectoren en rasterafbeeldingen.
  Te bewerken met bijvoorbeeld Inkscape, Adobe Illustrator, CorelDraw

  Switch (Unmanaged)

  Deze switch is niet beheerd. In vergelijking met een hub, is een switch slim. Op laag 2 van het OSI-model maakt de switch gebruik van logische informatie tussen aangesloten toestellen (lees computers).

  Synchroniseren (data)

  Het gelijk maken van een computerbestand dat op verschillende plaatsen los van elkaar is bewerkt.

  Syntaxis

  De ?taalregels?, volgens afgesproken regels formuleren, van het programmeren.

  Sys

  Extensie van een systeembestand, ".sys".

  Systeem bestand

  Bestand dat tot het besturingsysteem behoort en is doorgaans onzichtbaar zijn. Bewerking kan leiden tot het falen van het systeem.

  Systeem herstel

  Programma dat automatisch herstelpunten maakt, bijvoorbeeld voor het installeren van een programma, zodat je een herstel kunt uitvoeren naar de situatie zoals die was voordat je het programma installeerde.

  Systeembeheer

  Het totaal aan activiteiten dat is gericht op het optimaal doen functioneren van een geautomatiseerd informatiesysteem, zoals een computer.

T

  Taakbalk

  Verscheen het eerst in Windows 95. Onderdeel van waaruit taken gestart kunnen worden en tussen openstaande taken kan worden geschakeld.

  Tab toets

  Toets op het toetsenbord van computers en schrijfmachines om de invoegpositie (op een computer) een bepaald aantal tekens, of tot een bepaald punt op de regel, te verplaatsen: de zogenaamde tabstop.

  Tabblad

  Een wijze waarop de gegevens van een applicatie op een computerscherm voor de overzichtelijkheid of om schermruimte te besparen vaak over meerdere (deel)vensters verdeeld worden, die door middel van op tabs gelijkende "knoppen" om beurten zichtbaar gemaakt kunnen worden.

  Tablet

  Een computer die volledig met de hand bediend kan worden d.m.v een touchscreen. iPad is bekendste voorbeeld van tablet.

  Tag

  Metadata of label, een soort categorie, toegevoegde informatie bij een digitaal bestand.

  TCP/IP

  Een verzamelnaam voor de reeks netwerkprotocollen die voor een grote meerderheid van de netwerkcommunicatie tussen computers instaan. Het internet is het grootste en bekendste TCP/IP-netwerk. De naam TCP/IP is een samentrekking van de twee bekendste protocollen die deel uit maken van de TCP/IP-protocolstack (= protocolstapel): het Transmission Control Protocol (TCP) en het internetprotocol (IP). TCP/IP wordt uitgesproken als "TCP over IP" of meestal "tiesiepie ajpie".

  TeamViewer

  Programma dat samenwerking mogelijk maakt tussen verschillende personen op verschillende computers door de ondersteuning voor bestandsdeling en afstandsbesturing (via het internet).

  Tekenset

  De techniek van het omzetten van tekens uit een bepaalde tekenset (ook wel codetabel genoemd) naar een code. Deze code kan bestaan uit binaire getallen (of elektrische signalen) en wordt daarom veel gebruikt voor de opslag van tekens op computers en andere apparaten.

  Telnet

  Telnet is een tekst-georienteerde toepassing en verandert uw computer in feite in een terminal van een andere computer.

  Template

  Sjabloon, waarin de vorm van een pagina is vastgelegd.

  Terabyte

  TB, 1000 gigabytes.

  Terminal

  Een toestel, waarmee een computer op afstand interactief is te bedienen.

  Thick client

  Een computer in een netwerk met een eigen besturingsysteem en geinstalleerde programma’s zoals Microsoft Office.

  Thin client

  Een schijfloos systeem, dat wil zeggen een systeem zonder harde schijven, kan opstarten vanaf een netwerk in een zogenaamde Thin client-configuratie.

  Thread

  Op discussie gerangschikte berichten in een nieuwsgroep.

  Thumbnail

  Een miniatuur kan worden gebruikt op websites om het dataverkeer laag te houden, doordat dan niet het originele (veel grotere) bestand gedownload hoeft te worden, maar alleen de miniatuur. Pas wanneer je op de miniatuur klikt, wordt de originele foto geladen.

  Tiff

  (Tagged Image File Format) is een niet transparant bestandsformaat, maar behoud wel exacte beeld weergave. Het bestand is wel heel groot. De bestanden worden niet gecomprimeerd, bij het opslaan is er dus geen kwaliteitsverlies.

  Tilde

  Benaming voor het "~" teken.

  Time out

  Timeout (soms geschreven als time-out of Time Out) betekent letterlijk een (korte) tijdonderbreking.

  TKIP

  Temporal Key Integrity Protocol is een coderingsvorm voor Wi-Fi. Met TKIP wordt de code per gegevenspakketje gewijzigd.

  TLS

  Transport Layer Security, wordt net als SSL voornamelijk gebruikt in situaties waarin het nodig is te verifi?ren of men inderdaad verbonden is met de gewenste server. Met name in bancaire toepassingen (internetbankieren) of communicatie met de overheid is dit van groot belang, aangezien vaak financi?le belangen in het spel zijn, of persoonlijke of anderszins vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld.

  Toegangsrechten

  Het recht tot toegang en wijziging van mappen.

  Toetsenbord

  Het is een apparaat waarmee je handmatig gegevens kunt invoeren (keyboard).

  Toner

  Een poeder dat gebruikt wordt in laser (printers en kopieerapparaten), waarmee de tekst en afbeeldingen op het papier gevormd worden. In kleine apparaten zit de toner meestal in een speciale cartridge, deze hele cartridge wordt ook wel toner genoemd.

  Tool

  Gereedschap.

  Torrent

  Een systeem om peer-to-peer data uit te wisselen.

  Touchpad

  Een aanrakingsgevoelig oppervlak, als vervanger voor de muis,zoals bij een laptop.

  Touchscreen

  Een touchscreen is een beeldscherm dat reageert op aanraking.

  Trackball

  Een ergonomische muis met een gedeeltelijk blootliggende en uitstekende kogel. Door de kogel met de vingers, duim of handpalm te bewegen wordt de cursor op het beeldscherm verplaatst.

  Tracker

  Wordt meestal gebruikt om de server aan te duiden, die verschillende cliënten van het BitTorrentnetwerk met elkaar in verbinding stelt, zodat die van elkaar bestanden kunnen downloaden.

  Transparant

  Met transparantie in afbeeldingen bedoelen we de mate van doorzichtigheid.
  Met een tekenprogramma zoals Photoshop, Inkscape of Gimp kan je de transparantie van een afbeelding instellen.
  Afbeeldingen die het meest geschikt zijn voor het werken met transparantie zijn Gif, PNG, SVG (Scalable Vector Graphics)

  Tray

  De klassieke kunststofverpakking van een CD of DVD.

  Trial

  Testversie.

  Tutorial

  Gedrukte of digitale handleiding waarmee de softwaregebruiker aan de hand van voorbeelden in uitleg de belangrijkste onderdelen van die software leert kennen.

  Twain

  Een methode om data via een scanner in een computer in te lezen. Het systeem is bedoeld voor gebruik door desktop-pc's en thuisscanners.

  Tweaken

  Met truckjes en weetjes het maximale resultaat uit een computer weten te halen.

  Twisted Pair cabling

  Een om elkaar heen gewikkeld paar draad, met als doel elektromagnetische straling uit te sluiten.

  Twitter

  Een gratis internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes van maximaal 140 tekens publiceren, waarbij mensen op elkaar kunnen reageren en elkaar kunnen volgen.

  Txt

  Extensie van een tekst (kladblok)bestand, ".txt".

U

  UEFI

  Unified Extensible Firmware Interface. Opvolger van het oude Bios.

  Uitloggen

  Afmelden

  Uitzoomen

  Tegenovergestelde van inzoomen, waarbij de inhoud van een pagina verder weg wordt geplaatst en bijvoorbeeld tekst kleiner en moeilijker leesbaar is.

  UMTS

  Universal Mobile Telecommunications System is een Wereldwijde standaardisatie voor mobiele communicatie, waarbij theoretisch 2Mbps datatransfer behaald kan worden.

  Undelete

  Een verwijdering ongedaan maken

  Underscore

  Benaming voor het _ teken.

  Unicode

  Internationale standaard (nauw samenhangend met ISO-10646) voor de codering van grafische tekens en symbolen in binaire codes, vergelijkbaar met de ASCII-standaard.

  Unified Messaging

  Het mechanisme waarbij inkomende berichten, zoals spraak, tekst, fax, e-mail, video, in een gemeenschappelijke inbox worden opgeslagen en geregistreerd.

  Uninstall

  Het verwijderen van geinstalleerde software.

  Unlock

  Bestanden deblokkeren die zijn geblokkeerd door een toepassing (unlock).

  Unzip

  Een bestand unzippen betekent een bestand decomprimeren dat kleiner is gemaakt met een compressieprogramma.

  Update

  Een update wordt meestal uitgebracht om ontoelaatbare tekortkomingen, zoals bugs (programmeerfoutjes) of beveiligingsrisico's te herstellen of om een klein deel van het programma te wijzigen. Updates zijn meestal te herkennen aan het feit dat het tweede of een later getal van het versienummer met 1 verhoogd wordt. Bijvoorbeeld van 1.1 naar 1.2 of van 1.12 naar 1.13 of van 1.7.2 naar 1.7.3

  Upgrade

  Een upgrade brengt meestal grotere veranderingen met zich mee, bijvoorbeeld volledig nieuwe functionaliteit zoals een gebruikersinterface. Bij een upgrade verhoogt normaal het eerste getal van het versienummer en wordt het tweede getal terug op 0 gezet. Bijvoorbeeld van 1.5 naar 2.0.

  Uploaden

  Bij uploaden stuurt de gebruiker bestanden van de eigen pc naar een andere computer.

  UPS

  Uninterruptible Power Supply, bij computers noodstroom voeding die voldoende lang voeding levert zodat systemen netjes kunnen afsluiten of uitschakelen.

  URL

  Uniform Resource Locator, een adres op het WWW, bijvoorbeeld http://www.beginnersweb.nl

  USB

  Universal Serial Bus. Standaard voor het aansluiten van randapparatuur. USB detecteert zelf of er randapparatuur is verwijderd of aangekoppeld en de PC hoeft niet uitgezet te worden en ook rebooten is overbodig. De USB is volledig Plug & Play, de gebruiker hoeft niets meer in te stellen. Via een USB-poort kunnen maximaal 127 randapparaten (monitor, muis, toetsenbord, scanner, printer) worden aangesloten. USB 1.0 snelheid: 1,5 Mbit/s, USB 1.1, snelheid: 12 Mbit/s, USB 2.0, snelheid: 480 Mbit/s, USB 3.0, snelheid: 4,8 Gbit/s, USB 3.1, snelheid: 10 Gbit/s.

  USBdisk

  Externe harde schijf

  USBstick

  Een extern opslagmedium voor de computer dat door middel van een USB-poort aangesloten kan worden.

  Usenet

  Usenet is de verzamelnaam van alle nieuwsgroepen op het Internet. Usenet is naast WWW en e-mail 1 van de belangrijkste toepassingen van het Internet.

  Username

  Gebruikersnaam, naam (object) waaronder een gebruiker bekend is in een computer of netwerk.

  UTP

  Unshielded Twisted Pair (UTP) heeft geen elektromagnetische afscherming ("shield"). Het is het belangrijkste type kabel voor telefonie en wordt zeer veel gebruikt voor computernetwerken.

V

  VBR

  De boot sector aanwezig op een niet-gepartitioneerde drive of binnen een individuele partitie wordt in plaats van MBR een volume boot record (VBR) genoemd.
  Een voorbeeld van het volume boot record is het oorspronkelijke DOS boot sector. Een volume boot record wordt gemaakt bij het formatteren van een partitie, en dit zou op de eerste sector op de partitie blijven. Volume opstartrecords hebben twee componenten: de parameter schijf blok en het volume boot code. De code die in het volume boot record is het besturingssysteem specifiek. De code kan alleen worden aangeroepen door de firmware van de machine of door de code gevonden in de boot manager of de master boot record.
  Als de code wordt aangeroepen door de boot manager (multi-boot), dan staat het proces bekend als keten laden. Het volume boot record in bepaalde bestandssystemen, zoals FAT12 of FAT32 bevatten ook het BIOS parameter blok, dat voorziet in specifieke details en structuren van op-schijf data structuren gebruikt in de file systeem biedt.
  In geval van corruptie of verkeerde configuratie kan het volume boot record worden gerepareerd door het creëren van een nieuw exemplaar van de benodigde code op de betreffende partitie. De procedure voor het schrijven van de nieuwe code is afhankelijk van de versie van Windows gebruikt.

  VBS

  Volume boot sector is de eerste sector waar MBR naar verwijst en heeft informatie over datablock grootte, partitie grootte, volume serienummer, type partitie zoals fat of ntfs, locatie van mft indien ntfs, locatie mft mirror indien ntfs, etc.

  Vector afbeelding

  Een vectorafbeelding is een grafische voorstelling die berust op de wiskundige formule van eenvoudige meetkundige objecten zoals punten, lijnen, krommen,polygonen e.d.
  Complexe vormen ontstaan door combinaties van deze basisvormen.
  Vervat in formules, laten afbeeldingen die op deze wijze zijn gemaakt zich tot elk gewenst formaat vergroten zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt.
  voorbeeld is een svg bestand.

  Veilige modus

  Windows veilige modus is een optie voor het oplossen van problemen waarin alleen de absoluut noodzakelijke onderdelen worden gestart. In de veilige modus worden alleen de basisbestanden en de basisstuurprogramma's gestart die nodig zijn om Windows te kunnen uitvoeren.

  Verkenner

  Een bestandsbrowser die standaard in het besturingssysteem van Microsoft Windows en kan gebruikt worden om bestanden op harde schijven te ordenen. Door middel van knippen, kopiëren en plakken kan de gebruiker de bestanden naar desgewenste mappen verplaatsen of kopiëren of verwijderen.

  VGA

  Video Graphics Array is een standaard voor het weergeven van beelden op een computermonitor.

  Videocard

  Grafische kaart is de interface ( communicatie) tussen een computer en het beeldscherm en is in de computer aangebracht.

  Vids

  Vids (ook bekend als Vidz) was een humoristische videoshow in de late uurtjes gepresenteerd door de peroxide blonde Nigel Buckland uit Wales en de lange, langharige, bebaarde Stef Gardiner uit Glasgow.

  VirtualBox

  Gratis computerprogramma om besturingssystemen te draaien binnen een (ander) besturingssysteem.

  Virtualiseren

  De techniek waarbij een programma op een reeds bestaand besturing systeem is geinstalleerd, waarop verschillende besturing systemen op 1 fysieke computer kunnen draaien, zonder dat hier extra hardware voor nodig is. De verschillende besturingsystemen gebruiken een deel van het geheugen en een deel van de processor. Om deze redenen heb je een computer als gast systeem nodig met ruim voldoende rekenkracht (CPU) en ruim voldoende geheugen (RAM).

  Virus

  Een klein (onderdeel van een) computerprogramma. Een virus hecht zich in de regel vast aan andere, onschuldige software en tast het besturingsysteem van een pc aan.

  Virus scanner

  Programma ter verdediging tegen allerlei "virus besmettingen".

  VLAN

  Virtual Lan, netwerk standaard IEEE 802.1Q. Kunnen zich in 1 of meer fysieke netwerken bevinden. Logisch gescheiden netwerken worden gerealiseerd via fysieke hardware zoals switches.

  VLC

  Gratis mediaspeler die deel uitmaakt van het VideoLAN-project.

  Vliegtuigstand

  De vliegtuigstand houdt in dat alle telefoon en SMS verkeer wordt uitgeschakeld, maar alle andere functies zoals spelletjes spelen of muziek luisteren werken normaal. Een smartphone zou met het grootste zendvermogen proberen contact te maken met gsm masten en zal daarmee de accu van de smartphone uitputten.

  Volume grootte

  Het volume op een harde schijf wordt vaak aangeduid met een stationsletter, zoals C met een getal in MB, GB of TB, enz.

  VPN

  Virtual Private Network, virtueel prive netwerk waardoor getunneld data verkeer beveiligd plaatsvinden kan.

W

  Wachtwoord

  Geheim woord dat je moet zeggen of typen voor je toegang krijgt. Zie ook: Password.

  WAN

  Afkorting voor Wide Area Network, kan verspreid zijn over een redelijk groot oppervlak zoals een land of een continent. Het bevat een verzameling computers die bedoeld zijn voor het werken met gebruikersprogramma's.

  WAP

  Afkorting van Wireless Application Protocol. Een internet-protocol voor gebruik met draadloze toestellen zoals GSM. Maakt gebruik van Wireless Markup Language (WML).

  Warez

  Verzamelnaam voor illegaal aangeboden commerciele software, onder andere bestaande uit Appz (applicaties) en Gamez (spellen).

  Wav

  'Wav' is de bestandsextensie die wordt gebruikt voor een aantal soorten audio-bestanden.

  Webbrowser

  Een computerprogramma om webpagina's te bekijken.

  Webcam

  Camera via het netwerk, bijvoorbeeld via laptop of USB camera.

  Weblog

  Een weblog of blog is een persoonlijk dagboek op het internet.

  Webmail

  E-mail ontvangen en versturen via een internetpagina.

  Webmaster - Webmistress

  De verantwoordelijke persoon voor het bijhouden van een website.

  Website

  Een 'plek' op Internet bestaande uit verschillende pagina's en HTML-documenten. Startpunt op een site is de homepage.

  Webstek

  Verzameling informatie, een site, op het internet.

  Wep

  Wired Equivalent Privacy: Een beveiligingsmethode voor draadloze netwerk, deze maakt gebruik van versleuteling, om te voorkomen dat indringers toegang krijgen.

  Whatsapp

  Cross-platform berichtendienst op abonnementsbasis (met mobiel nummer) voor smartphones en maakt het mogelijk om gratis via een internetverbinding met elkaar te chatten en onder meer foto`s en video-opnames met elkaar te delen.

  WiFi

  Draadloos ethernet, meest bekende standaarden zijn IEEE 802.11b, 802.11g en 802.11n.

  WiFi kanalen

  In een AP (Access Point) zijn meestal 13 of 14 kanalen instelbaar, kanaal 14 wordt gebruikt voor de IEEE 802.11b standaard.

  Wikipedia

  Online vrije encyclopedie

  Windows Defender

  Windows Defender is alleen actief als er geen andere beveiligingssoftware van andere fabrikanten is geinstalleerd. Maar uit diversen blijkt dat Windows Defender op Windows tot ernstig tekort schiet als het gaat om de algehele beveiliging van uw computer. Met name bij de detectie van onbekende c.q. zero-day malware scoort Windows Defender niet heel erg goed, en juiste de preventieve bescherming bij dergelijke onbekende / nieuwe malware is erg belangrijk voor de algehele beveiliging van uw computer.

  Windows Firewall

  Programma met ingestelde poorten waar dataverkeer door gefilterd wordt.

  Windows verkenner

  Bestandsbrowser die standaard in het besturingssysteem Microsoft Windows zit. De Verkenner werd geïntroduceerd in Windows 95

  Wireless

  Draadloos, meestal gebaseerd op 802.11-protocollen

  Wizard

  Installatie assistent, veel gebruikt in Microsoft omgevingen.

  WPA

  Wi-Fi Protected Access, Een netwerkstandaard voor beveiligde draadloze netwerken, dankzij het Extensible Authentication Protocol (EAP) voor beveiliging van de toegang tot het netwerk en een vorm van codering om gegevens veilig te kunnen verzenden.

  WWW

  Wereld Wijde Web, ofwel het internet.

  WYSIWIYG

  What You See Is What You Get. Wat je ziet is wat je krijgt.

X

  Execute only

  Bestandsattribuut van Novell Netware. Dit bestand kan alleen worden uitgevoerd, kan niet worden gekopieerd.

  X

  Bij de selectie van een cd- of dvd-romdrive is de snelheid nog altijd een van de hoofdcriteria. De fabrikanten geven de snelheid op in 'X', als een veelvoud van de oorspronkelijke gegevenssnelheid van het desbetreffende medium. De X heeft daarom bij dvd's een andere betekenis dan bij cd-roms. 1X (CD) komt overeen met een bescheiden 150 kB/s, terwijl 1X (DVD) 1,35 MB/s betekent.

  X-bus

  Het gedeelte van de systeembus dat de I/O-ports op de hoofdkaart aanspreekt, bijvoorbeeld de registers van PIC, PIT of toetsenbordcontroller.

  X-on

  ASCII character dat wordt gebruikt om handshaking met randapparatuur te doen. ASCII control code (017).

  X-rated

  Aanduiding dat de website (of boek, tijdschrift, afbeelding of video) een pornografische inhoud heeft. In muziek, Nederlands programma voor experimentele muziek.

  X.2

  Modemtechnologie van 3Com/US Robotics die in theorie 56 Kbps kan halen, maar in praktijk niet verder komt dan 45 Kbps. Tegenhanger van K56Flex. Beiden zijn opgevolgd door V.90.

  X86-64

  64 bit-uitbreiding van de x86-instructieset

  xDSL

  De verzamelnaam voor diverse DSL(Digital Subscriber Line) -oplossingen zoals ADSL en SDSL. Een breedband verbinding over koperen twisted-pair kabels. Hierdoor zijn deze internetverbindingen over het gewone telefoonnetwerk te gebruiken.

  Xeon

  Microprocessor van Intel, vooral bedoeld voor gebruik in servers en werkstations. Eerste versie was bijna hetzelfde als de Pentium 4.

  XHTML

  Extensible HyperText Markup Language, die de functionaliteit heeft van HTML(4), maar een striktere syntaxis. eXtensible HTML, gebaseerd op XML.

  Xls

  Extensie van een MS Excel bestand, ".xlsx".

  XML

  Extensible Markup Language is een standaard voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze presentatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan (zoals in het OpenDocument-formaat) en om gegevens over het internet te versturen.

  XSS

  Cross site scripting. De naam van een fout in de beveiliging van een webapplicatie. Het probleem wordt veroorzaakt doordat de invoer die de web applicatie ontvangt (zoals cookie, url, request parameters) niet juist wordt verwerkt en hierdoor in de uitvoer terechtkomt naar de eindgebruiker. Via deze bug in de website kan er kwaadaardige code (JavaScript, VBScript, ActiveX, HTML, Flash etc.) ge?njecteerd worden. Hiermee kunnen onder meer sessiecookies worden bekeken, sessie van een gebruiker worden overgenomen, Phishing, functionaliteit van een website worden verrijkt of onbedoelde acties voor een gebruiker worden uitgevoerd.

  XviD

  Een opensource-videocodec om digitale films op te slaan, is geschikt om met hoge compressie toch een acceptabele tot hoge kwaliteit te realiseren. Opensource-equivalent van DivX, ontwikkeld om meer compatibel te zijn met allerlei systemen waaronder Linux. XviD biedt objectief gezien een betere kwaliteit dan DivX terwijl de bestandsgrootte kleiner is.

Y

  Yahoo

  Yet Another Hierarchically Officious Oracle (Internet). 1 van de meest toonaangevende zoekmachines voor Internet die uitgroeide van een hobbyproject van twee doctoraalstudenten van de Stanford University tot een commerci?le portaalsite.

  Yellow Pages

  Gele gids, Gele pagina's op Internet waarop aanbieders zijn te vinden die op een zinvolle wijze zijn gesorteerd.

  yEnc

  Een coderingssysteem van Jurgen Helbing waarmee binaire bestanden binnen de nieuwsgroepen kunnen worden gecodeerd. yEnc vermijdt niet alle non-ASCII-tekens, maar alleen die paar karakters die het protocol NNTP (gebruikt bij nieuwsgroepen) in de war sturen. Het grote voordeel hiervan is dat in een binair bestand slechts een beperkt aantal bytes hoeft te worden gecodeerd en de overhead dus beperkt blijft tot een paar procent.

  Yottabyte

  Een grootheid. Bij een Yottabyte gaat het om 2 tot de macht 80 bytes, oftewel 1.208.925.819.614.629.174.706.176 bytes.

  YouTube

  YouTube.com is een website, waarop bezoekers hun video's kunnen plaatsen en welke door andere bezoekers kunnen worden bekeken. YouTube is in 2005 opgericht en is overgenomen door Google. Iedereen kan de video's op YouTube bekijken.

  YSA

  Yourdon Structured Analysis. Analyse methode voor gestructureerd programmeren.

Z

  ZAK (Microsoft)

  Microsofts Zero Administration Kit

  Zero Administration Initiative

  Om de kosten van de NetPC zo laag mogelijk te houden, bedacht Microsoft het Zero Administration Initiative for Windows. Hierbij moeten ontwikkelaars voldoen aan een aantal eisen die het onderhoud van een pc drastisch omlaag moeten brengen. Het belangrijkste is dat de software volautomatisch vanaf de server geinstalleerd en bijgewerkt moet kunnen worden, dat de configuratie op de server wordt beheerd en automatisch kan worden hersteld na een crash, dat de gehele inhoud van de NetPC's vanaf de server kan worden beheerd en dat ze op afstand kunnen worden in- en uitgeschakeld.

  Zettabyte

  Een grootheid. Bij een Zettabyte gaat het om 2 tot de macht 70 bytes, oftewel 1.180.591.620.717.411.303.424 bytes.

  ZIF socket

  Zero Insertion Force socket, een connector waarmee een processor eenvoudig kan worden vervangen zonder veel kracht te zetten.

  Zip

  Aanduiding voor een gecomprimeerd bestand, ".zip".

  Zip programma

  Programma waarmee zip bestanden kunnen worden gemaakt zoals 7-Zip, IZArc, etc.

  Zipdisk / Zipschijf

  Opslagmedium voor een computer, verkrijgbaar met opslagcapaciteiten van 100, 250 en 750 megabyte.

  Zoekmachine

  Google is de meest gebruikte zoekmachine, andere zijn Yahoo, Bing, etc.

  Zoekrobot

  Programma dat websites bezoekt en de gegevens erover opslaat in een database voor een zoekmachine, synonym met: Bot, Crawler, Robot, Spider

  Zombie (pc)

  Een computer met internetverbinding, die is overgenomen door een hacker, computervirus of Trojaans paard. Zombiecomputers maken doorgaans deel uit van een botnet en worden gebruikt voor malafide praktijken zoals het versturen van spam.

  Zoomen

  Handeling waarbij de inhoud van een pagina dichterbij of verder af wordt gehaald en vergroot of verkleind wordt.

  ZOOMIT

  Een toonaangevend producent van metadirectory producten. Microsoft heeft ZOOMIT technologie opgenomen in de AD, waarmee een manier wordt geboden om informatie te benaderen die directory-services van andere leveranciers bevatten. Met de technologie van ZOOMIT kun je instellen dat updates van gegevens die zijn opgeslagen in AD automatisch doorstromen naar directory's applicaties en diensten van anderen, bijvoorbeeld Novell NDS.

  ZWJ

  Zero Width Joiner, een stuurteken van Unicode

  ZWNJ

  Zero Width Non Joiner, een stuurteken van Unicode

© 2020 MKServices. Ontworpen in Joomla met Joomshaper door M.Karèl.