Mario

Mijn naam is Mario Karèl en ik heb deze website gebouwd om zoveel mogelijk mensen te bereiken via het internet met mijn 'laagdrempelig forum', chat en een 'computerwoordenboek'. Sinds 2000 werk ik professioneel met computers. Zeker in het begin had ik een tekort aan kennis en ervaring en om die reden begon ik met de cursus MCSE. In korte tijd had ik toch al enkele certificaten behaald. Toch mocht ik de cursus niet afronden, toen ik in het begin van de economische resessie mijn baan kwijtraakte. Dit had tijdens de WW vooral te maken met hoge kosten. Rond 2004 werd ik gekozen om de omscholingscursus 'ICToa' te volgen, daar zou ik mijn kennis en ervaring met computers inzetten met wat bijscholing in het onderwijs. Daarmee zou ik onderwijs assistent worden met een degelijke ICT achtergrond. Over die meerwaarde werd ook al in het 'Brabants Dagblad' geschreven. 'Stageplek' had ik gevonden bij het Corderius College in Amersfoort. Mijn motivatie om dit project af te ronden was vooral om voor mijzelf duidelijk te krijgen of ik mensen iets kan leren, het certificaat bewijst dat ik dat inderdaad goed kan. Helaas bleek het certificaat ongeldig, maar de ervaringen die ik heb opgedaan waren een motivatie om door te gaan. Want de computer is de toekomst en daar wil ik met mijn opgedane ervaring uit het bedrijfsleven en het onderwijs ook een deel van hebben. Ik kreeg opnieuw een gelegenheid om de cursus MCSE op te pakken, alleen was dit geen volledige cursus maar een stoomcursus voor IT professionals die al langer in het vak zitten en alleen nog de certificering zouden afronden. Ondanks dat ik wist dat deze cursus te zwaar voor mij was, wilde ik niet opgeven en ik zocht naar een stageplek die ik bij de 'helpdesk' van Tulip computers vond. Bij Tulip zou ik geen certificaten afronden, omdat het bestaande netwerk niet voldeed en ik had onvoldoende ervaring om de migratie uit te voeren. Rond deze periode waren er al de eerste tekenen van burn-out, hier stond ik niet bij stil en werkte gewoon door. Om toch de cursus af te kunnen ronden ging ik halverwege 2008 in detachering met een half jaar contract, dat werd niet verlengd wegens onvoldoende ervaring in grote netwerken. Toen ben ik overgestapt naar een andere detacheerder waar ik opnieuw een half jaar contract kreeg. Ook dat werd niet verlengd wegens onvoldoende ervaring. Intussen had ik wel alweer enkele certificaten behaald en in 2009 behaalde ik het certificaat berichten uitwisseling of MCSA-Exchange, waarna ik eindelijk slaagde als 'Microsoft gecertificeerd systeembeheerder'. Daarna zette de burn-out door, waarbij mijn hele leven met geweld tot stilstand kwam. Na enkele maanden WW kwam ik in het project 'morgen beginnen' van de gemeente, waarbij ik 3 maanden in de sociale werkplaats van Amfors kwam te werken. De leidinggevende kwam al snel tot de ontdekking dat ik goed was met computers en hij zorgde voor een andere 'meer passende' werkomgeving en binnen enkele dagen had ik mijn plek gevonden in het project 'gratis computer' waar ik teamleider werd en coordinator voor de mensen die in dit project werkten. Dat waren vrijwilligers en stagiairs van het ROC waaraan ik ondersteuning zou verlenen tijdens hun stage en voor de vrijwilligers enkele laagdrempelige workshops verzorgde. Er kwam ook een computer reparatie ruimte, waar gedoneerde hardware werd opgeslagen en gerepareerd. Vrijwilligers deden vooral het uitsorteren van bruikbare hardware, daarvoor kregen ze een workshop. De ROC studenten deden hun stage systeembeheer niveau4 en waren daarmee verantwoordelijk voor het testen, installeren en configureren van alle gerepareerde computers. Eind 2010 was het project voor mij afgelopen en stapte ik over naar het onderwijs, waar ik eerst een aantal maanden stage liep. Daarna zou de toegevoegde waarde blijken en kreeg ik een contract van een jaar. Al snel bleek ik in de opleiding AKA goed te passen, zowel docenten als leerlingen waren erg enthousiast over mijn inzet. Wegens bezuinigingen werd mijn contract, ondanks mijn goede inzet, niet verlengd wegens allerlei bezuinigingen. Als waardering voor mijn werk kreeg ik bij afscheid 'de bloem' van alle leerlingen, van docenten kreeg ik een 'getuigschrift'

.